Izdavač:
Grape
www.grape.ba

Redakcija:

Ema Mulalić, urednik 

Nevena Stanojević, novinar

Silvija Stevanović Alfeldi, novinar (Beč)

Aldijana Blagojević Mirković, novinar

Adresa:
Momčila Popovića 6, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Herminengasse 5, 1020 Wien, Austria

Tel:
+ 43 (677) 7900009

Mail:
[email protected]