160 godina od smrti Vuka Karadžića – stanovao je na više od 10 adresa u Beču

Danas se navršava 160 godina od smrti jednog od najznačajnijih ličnosti u istoriji srpskog jezika i književnosti, Vuka Stefanovića Karadžića. Rođen je 1787. godine u Trśiću, umro 1864. u Beču.

Karadžić je poznat kao stvoritelj srpske pismenosti, čiji je rad imao dubok i trajan uticaj na formiranje modernog srpskog jezika. Rođen u Srbiji, proveo je veći dio svog života u Beču, gdje je aktivno radio na standardizaciji srpskog jezika i njegovoj afirmaciji u književnosti i naučnim krugovima.

Jedan od najvažnijih doprinosa Karadžića srpskoj kulturi bio je njegov rad na reformi srpskog pravopisa i standardizaciji jezičkih normi. Sa svojom devizom da za svaki glas treba koristiti samo jedno slovo, Karadžić je stvorio fonetski pravopis srpskog jezika, što je postalo osnova kulturnog ujedinjenja Srba i Hrvata.

„Vreme je učvrstilo našu uzajamnu naklonost, i 1818. Ana Kraus je postala moja žena. Dobra žena, dobra mata, dobra domaćica, ona je delila sa mnom i dobro i zlo u životu; ali pored svega toga je volela svoj Beč, volela ga je više nego sve druge varoši i carevine, i nagovarajući me da živim u Beču time me je i nehotice terala da se bavim književnošću. Budući daleko od Srbije, ja sam u mislima bio u njoj i s njom u Beču; trudio sam se da se setim i zapisujem o njoj sve što sam znao i udaljavao sam se iz Beča samo zato da vidim Srbiju ili koji drugi kraj srpskog naroda, pa sam se, sakupivši novu građu za svoje radove, ponovo vraćao u Beč da razrađujem srpske beleške. Ali glavni uzrok što sam književnik, uvek će ostati Kopitar: u tom pogledu dugujem njemu, ako ne za sve, a ono za mnogo, vrlo mnogo. Treba toga istinski plemenitoga čoveka upoznati kao što sam ga ja upoznao da bi se prema njemu imalo ono poštovanje koje on zaslužuje – i kao naučnik, i kao čovek…“ *

*Karadžić o svom životu u Beču

Pored svog jezičkog rada, Karadžić je takođe bio poznat po svojoj sakupljačkoj aktivnosti. Napravio je obimnu zbirku srpskih narodnih pjesama, poezije i bajki, čime je značajno doprinio očuvanju srpske kulturne baštine.

Interesantno je da je Karadžić tokom svog boravka u Beču živeo na skoro deset različitih adresa, od kojih su neke postale istorijski značajne tačke vezane za njegov život i rad.

Karadžić je takođe živio na adresama, Landstraßer Hauptstraße 26, 32, 42 i 75, Rochusgasse 3, Siegelgasse 1 i Ungargasse 17 i 43.

Foto: Mirna Milanović

Na kući u Marokkanergasse 3, u kojoj je Vuk preminuo 1864. godine, postavljena je spomen-ploča. Na njoj piše: “Ovde je živeo, radio i umro Vuk Stefanović Karadžić, tvorac srpskog književnog jezika i literature.”

Foto: Mirna Milanović, Marokkanergasse 3

Mirna Milanović

Pročitajte još

Popularno