75 godina Gradske čistoće u Beču

Gradska čistoća u Beču osnovana je pre 75 godina, 1. marta 1946. godine, u vreme gradonačelnika Teodora Kernera. Počeci nove službe bili su u vreme obnove grada posle Drugog svetskog rata.

Počeci nove službe bili su u vreme obnove grada posle Drugog svetskog rata. Prvi zadatak Gradske čistoće bio je uklanjanje 850.000 kubika šuta od uništenih zgrada i 200.000 kubika smeća sa ulica. Nakon Drugog svetskog rata nije bilo funkcionalne infrastrukture za uklanjanje otpada i čišćenje ulica.

Na početku je Gradska čistoća bila zadužena za čišćenje ulica, uklanjanje otpada, zimsku službu, javne toalete i gradski vozni park. Vremenom se obim zaduženja širio, pa je služba postala odgovorna za nabavku vozila (izuzev vatrogasnih), sprečavanje otpada, odlaganje i preradu otpada, edukaciju u vezi sa otpadom i centralni servis za izgubljene stvari.

Izgradnja grada i privredni rast doveli su do povećanja količine otpada. Krajem 50-ih godina prošlog veka Beč je shvatio da deponije ne mogu biti trajno rešenje za otpad i počelo se sa termičkom obradom otpada. Podizanje ekološke svesti podstaklo je razvoj ekološkog upravljanju otpadom. Prva spalionica otpada u Beču koja je otvorena 1963. godine radi i danas zajedno sa još dve spalionice.

Danas se otpad koji se ne može izbeći najbolje moguće prerađuje. Godišnje se reciklira 575.000 tona otpada. Preko 526.000 tona otpada se sagoreva u spalionicama sa postrojenjima za prečišćavanje vazduha i pretvara u ekološku električnu i toplotnu energiju. Postrojenja za preradu otpada su locirana tako da su transportni putevi što kraći. Vozni park gradske čistoće doživeo je transformaciju u poslednjih 75 godina, od grtalica za sneg koje su vukli konji do današnjih kamiona za sakupljanje otpada, mašina za čišćenje smeća i snega sa ekološki prihvatljivim Euro 6 motorima, pa do prvog električnog kamiona za sakupljanje otpada.

Kante sa smeće kao najveća podrška čistom gradu danas su vidljivo obeležene. Ranije su one bile skoro neprimetne da prolaznici ne bi videli smeće i ne bi morali da se bave njime ni u kom pogledu. Od 2008. godine u Beču postoji nadzorna služba pod nazivom „WasteWachter“ koja se prvenstveno bavi pitanjima psećeg izmeta, opušaka, ilegalnog kabastog otpada i nečistoća na ulicama grada. „Gradska čistoća sa svojim zaposlenima svaki dan daje važan doprinos da Beč bude jedan od najčistijih gradova sa najboljim kvalitetom života“, izjavio je Jirgen Černohorski član gradskog veća zadužen za klimu.

(Agencije/Foto: MA 48/Christian Houdek )

Pročitajte još

Popularno