Austrija: Fond za porodice dospele u nuždu zbog korona krize

Od 15. aprila 2020. može se podneti zahtev za finansijsku pomoć iz Korona-fonda za porodice u nuždi („Corona-Familienhärtefonds“).

Preduslovi:

Osnovni preduslov je da je podnosilac imao GLAVNO PREBIVALIŠTE (Hauptwohnsitz) u Austriji 28.2.2020. godine i da je primao dečji dodatak za bar jedno dete koje živi s njim/s njom u istom domaćinstvu.

Za zaposlene u firmama (nesamostalno):

Bar jedan od roditelja koji s detetom živi u istom domaćinstvu i koji je 28.02.2020. bio zaposlen i zbog Corona-krize izgubio posao ili prijavljen za tzv. skraćeni rad (Kurzarbeit).

Za privatne preduzetnike:

Bar jedan od roditelja koji s detetom živi u istom domaćinstvu upao je zbog Corona-krize u finansijske probleme i ubraja se u tzv. krug fizičkih lica koje mogu da dobiju pomoć iz fonda za nuždu Privredne komore (förderfähiger Kreis natürlicher Personen aus dem Härtefallfonds der WKÖ).

Aktuelni prihod porodice ne sme da prelazi određenu granicu koja je različita u skladu sa veličinom domaćinstva.

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi E-Mail-om na adresu
[email protected]

i mora sadržati sledeće:

1) potpuno ispunjen formular
2) kopiju (fotografiju) bankovne kartice koja glasi na konto koji se u formularu navodi za uplatu pomoći (Überweisungskonto)

Nesamostalno zaposleni u firmama podnose

1) Potvrdu o prihodu/plati (Einkommenbeleg) od 28.02.2020 PLUS:
a) potvr o primanju neke pomoći AMS-a (AMS-Leistung)
ili
b) potvrdu o visini plate koja se prima za vreme skraćenog rada (Kurzarbeitsentgelt)

Opis stanja: od kada traje situacija zbog koje je prihod značajno smanjen, dakle nezaposlenost ili skraćeni rad, kao i do kada će trajati

Privatni preduzimači podnose:

1) Rešenje o propisanom porezum na promet za 2017. godinu i

2) dokaz o tome da spadaju u krug osoba koje mogu da dobiju pomoć iz Fonda za pomoć u nuždi Privredne komore (förderfähiger Kreis natürlicher Personen aus dem Härtefallfonds der WKÖ ) kao i potvrdu o visinI pomoći

eventualno se podnose drugI dokumentI o prihodu porodice (partnera ili partnerke) – Einkommensbelege der Familie

Molimo Vas da sve priloge dostavite u dobrom optičkom kvalitetu u vertikalno jpg. ili u pdf formatu!

Ako nemate štampač pri ruci možete da ispunite i pohranite ispunjeni formular kao datoteku i da ga E-Mailom pošaljete uz kopiju lične isprave (fotografije pasoša, lične karte ili vozačke dozvole) sa svim drugim dokumentima

U izuzetnim slučajevima zahtevi mogu da se pošalju i poštom na adresu:

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, Abt. II/4, Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien.

Ako oba roditelja stanuju s detetom/decom zajedno u domaćinstvu, može im se dodeliti zajednička pomoć.

Tačan iznos pomoći izračunava se na osnovu komplikovanog procesa i zavisi od broja članova domaćinstva uopšte i prihoda.

Ako iznos pomoći prelazi 50 eura, pomoć se dodeljuje u skladu sa veličinom porodice i preostalog raspoloživog prihoda do kraja krize.

Iznos može da bude NAJVIŠE 1.200 eura mesečno, ali se privremeno isplaćuje na NAJDUŽE 3 meseca (ali samo ako se u međuvremenu na bolje ne promeni situacija s poslom i prihodom roditelja).

Pomoć se NE VRAĆA.

Ako se podnesu lažni podaci ili potvrde, i te kako se vraća sve.

Dokaz o tome na šta je novac potrošen ne mora da se podnese.

Organ koji odlučuje ima pravo da po službenoj dužnosti proveri navode podnosioca na različim mestima.

U slučaju da loša finansijska situacija potraje još duže, potrebno je podneti zahtev za drugu vrstu pomoći, koja će takođe biti dodeljena. O tome kasnije, ako zatreba.

Pomoć se isplaćuje isključivo na račun u Austriji osobama čije je glavno prebivalište u Austriji.

Pomoć se NE ODOBRAVA ako je postojeći prihod u domaćinstvu s decom u skladu sa veličinom porodice veći od:

1 roditelj + 1 dete: 1.600,
1 roditelj + 2 dece1 2.000,00 €
1 roditelj + više dece 2.800,00 €

par + 1 dete 2.400,00 €
par + 2 dece 2.800,00 €
par + više dece 3.600,00 €

Ovdje imate sve dokumente. Link ka formularu za zahtev, uslove itd. Požurite sa podnošenjem, i to će sigurno potrajati. Pozdrav i svima u nuždi sve najbolje.
(dunav.at)

Pročitajte još

Popularno