Austrijski Zeleni i OVP dogovorili “slobodni koalicioni prostor”

U sporazumu, koji je napisan na 326 stranica, predviđeno je da OVP, u slučaju nove izbegličke krize, u parlamentu može naći drugog partnera za sprovođenje svog “doslednog stava” po pitanju migracije.

Narodna partija Austrije (OVP) i Zeleni dogovorili su obiman koalicioni sporazum, koji omogućava, što je novina u Austriji, “slobodni koalicioni prostor” u slučaju izbijanja nove izbegličke krize.

-OVP može strožije zakone o azilu usvajati i sa Slobodarskom partijom (FPO), ako Zeleni budu protiv, prokomentarisao je jedan od glavnih voditelja informativnog programa austrijske državne televizije ORF Armin Volf.

I lider FPO Norbert Hofer istakao je da je “slobodan koalicioni prostor” u slučaju novog talasa migranata zapažen deo sporazuma. Program nove vlade predviđa da kod predlaganja zakona i odredbi u osnovi treba da se postigne dogovor u okviru koalicionog koordinacionog procesa. Ako to nije moguće onda se tim pitanjem treba baviti koordinacioni odbor.

U slučaju da ni tamo nije moguće postići dogovor onda je potreban razgovor lidera dve stranke, i ako i tada nema dogovore onda onaj koalicioni partner, koji je pokrenuo inicijativu, ima pravo da predlog zakona preda parlamentu i da za to traži podršku drugih stranaka.

Lider OVP Sebastijan Kurc je, predstavljajući koalicioni program, izrazio uverenje da neće doći do nove krize i da je novinom samo stvorena mogućnost za rešavanje kriza i konflikata. Koalicioni sporazum predviđa i podsticaje i sankcije prema zemljama porekla migranata i odbijenih tražioca azila, sa ciljem sklapanja većeg broja sporazuma o readmisiji.

Isto tako planirano je i dosledno proterivanje stranaca koji su prekršili zakon, a kojima je oduzet status azilanta. Sporazum predviđa i uvođenje “bezbednosnog pritvaranja” u cilju zaštite društva, za lica pred proterivanje. Interesantno je da su Zeleni prihvatili i zaštitu granica Austrije unutar EU sve dok spoljne granice Unije ne budu u potpunosti bile bezbedne. Takođe je zanimljivo da su Zeleni prihvatili pojačanje policije, to jest stvaranje novih 2.300 radnih mesta u policiji.

Predviđena je i reforma Službe za zaštitu ustavnosti i borbu protiv terorizma (BVT), obaveštajnu službu Austrije, kako bi se povratio njen ugled i poverenje kod partnerskih službi u inostranstvu.

(Agencije)

Pročitajte još

Popularno