Beč u borbi protiv nasilja

Grad Beč je odlučio da sledeće godine proširi paket mera za suzbijanje nasilja.

U 2022. godini grad će investirati 10 miliona evra u borbu protiv nasilja, dakle tri miliona evra više nego što je predviđeno u budžetu za 2021. godinu. Finansijska podrška udruženjima za zaštitu od nasilja će biti udvostručena, dok će 2 miliona evra biti izdvojeno za savetovanje i pomoć žrtvama, kao i projekte i radionice na temu prevencije nasilja. Tri puta više sredstava će biti obezbeđeno za rad sa počiniocima u okviru savetovališta za muškarce grada Beča.

Program protiv nasilja koji uključuje trening za muškarce u cilju sprečavanja nasilnog ponašanja u partnerskim odnosima i program podrške za žrtve je do sada bio dostupan samo na osnovu naloga suda. Ubuduće će postojati mogućnost dobrovoljnog prijavljivanja za učestvovanje u programu, piše EurocommPr.

„Poštovanje. Zajedno jači“, program koji se sprovodi u deset bečkih škola, pojačano će raditi sa devojčicama i dečacima na temama kao što su jednakost, razbijanje rodnih uloga i prevencija nasilja. Grad Beč će u narednoj godini izgraditi još jednu sigurnu kuću za žene, a to će biti peta po redu u austrijskoj prestonici. Zajedno sa njom kapaciteti svih sigurnih kuća iznosiće 225 mesta. Planirano je da jedna od sigurnih kuća 2023 godine bude pretvorena u kuću za mlade žene i devojke starosti od 16 do 22 godine. Mladim ženama je potreban drugi oblik podrške. Težište je na osamostaljivanju, savetovanju u vezi sa obrazovanjem i poslom.

„U našem gradu nema mesta za nasilje nad ženama. Zaštita od nasilja mora da počne na više nivoa. Važni aspekti su rad sa počiniocima i prevencija, kako bi se nasilje od samog početka sprečilo“, izjavio je Mihael Ludvig, gradonačelnik Beča.

„Ženama, koje su žrtve nasilja, je neophodna pomoć odmah i na nebirokratski način. Iz tog razloga ćemo udvostručiti sredstva namenjena udruženjima za zaštitu od nasilja. Te ustanove nude urgentnu i lako dostupnu pomoć koja izmešta žene iz kruga nasilja. Savetovanje je poverljivo, anonimno i besplatno“, izjavila je Katrin Gal, članica gradskog veća zadužena za pitanja žena.

Pročitajte još

Popularno