Bečka luka nesmetano snabdeva grad

Bečka luka, preduzeće Bečkog holdinga, kao važno infrastrukturno preduzeće koje snabdeva grad ostaje i pored mera za suzbijanje korona virusa i dalje u službi građana.

Luka nastavlja da pruža usluge za stanovništvo, otvorena su stovarišta, mesta za pretovar i kontejnerski terminal. Carinski poslovi se takođe obavljaju kao i do sada.

Zaštita zaposlenih, korisnika i partnera od infekcije korona virusom je glavni prioritet, isto kao i besprekorno snabdevanje bečkog stanovništva. Bečka luka kao robna okosnica je važan centar za snabdevanje grada robom svih vrsta, kao na primer lekovima, piše Eurocomm.

Operativni deo posla u luci obezbeđen je smenskim radom. Svuda gde je moguće angažovana su dva tima paralelno, da se zaposleni ne bi susretali. Svi drugi poslovi koje je moguće obavljati od kuće su tako organizovani. Zaposleni na licu mesta pridržavaju se propisa držanja razmaka od jednog metra. Da bi zaštitili kako korisnike tako i zaposlene trenutno se u luci izbegava svaki kontakt sa korisnicima bez zaštite.

Kontejnerski terminal se takođe odvija bez zastoja i beleži prethodnu sedmicu kao jednu od najintenzivnijih ove godine kada je pretovar u pitanju. Perspektiva za naredne sedmice je pozitivna i osim neznatnih izostanaka vozova, za sada nema ni jednog slučaja izricanja karantina niti sumnji na infekciju korona virusom.

Pročitajte još

Popularno