Bračni par iz Austrije ulaže 3,8 miliona evra u farmu krava u BiH

Bračni bar iz Austrije Senada i Peter Prochazka investiraju u Cazin 7,5 miliona KM (oko 3,8 miliona evra) u farmu krava.

U Cazinu su kupili 32.000 m² zemljišta gdje već proizvode prve rezerve stočne hrane, a sada na lokaciji ukupne površine 14.057 m2, planiraju izgradnju proizvodnog objekta – farme za držanje krava sa izmuzištem i pratećim sadržajima. Osim farme, u planu je i upravna zgrada, nadstrešnica za mehanizaciju, skladište suhe hrane, stajnjak, objekat farmi za držanje krava s izmuzištem, te ograda duž granice cijelog posjeda predmeta gradnje.

Kapacitet proizvodnog objekta za držanje krava sa pratećim objektima je 360 ležišta za krave. Lokacija se nalazi u blizini naseljenog mjesta Vrelo, udaljenog cca 7 km od Cazina. U blizini lokacije nalazi se 20-ak stambenih kuća gdje živi oko 60 stanovnika.

Inače, radi se o firmi čiji je osnivač austrijska firma Fivewater koja se bavila plinskim turbinskim elektranama širom svijeta. 2019. su prodali tehnologije, patente i dionice kako bi se posvetili novim zadacima.

Svoje poslovne aktivnosti usmjerili su na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini sa ciljem izgradnje industrijske mljekare i razvoja stočarstva.

“Bosni i Hercegovini treba mlijeko, mi ćemo ovim obimom proizvodnje pokriti dio jaza u snabdijevanju. Cijene sirovog mlijeka često ne pokrivaju troškove proizvodnje. Stoga mnoga gazdinstva odustaju jer se troškovi proizvodnje ne mogu dalje optimizirati, a dalja ulaganja u farmu dovela bi do dugova koji se protežu na više decenija”, navode investitori.

Dioničar u investitorskoj kompaniji Fivewater GmbH, holding kompanije iz Klagenfurta je upravo Senada Prochazka koju je ratna situacija odvela u Austriju. Danas živi u Klagenfurtu i Cazinu. Osim toga, imaju i registrovanu firmu Farma Dolovi d.o.o. Cazin. Ova investicija uključuje nekoliko strateških ciljeva, od kojih je proizvodnja mlijeka najvažnija.

Uz proizvodne kapacitete Farme Dolovi, količina sirovog mlijeka u Unsko-sanskom kantonu će biti povećana do 25 posto. Firma je dobila i podršku od Vlade USK i Grada Cazina, te su ostvarili saradnju sa Univerzitetom u Bihaću, tačnije sa Biotehničkim fakultetom u Bihaću.

“Veoma nam je važno da izgradimo vodeću kompaniju. Ova ideja je zasnovana na mogućnosti da se mladim ljudima omogući praktična obuka u kompaniji. Za studente Biotehničkog fakulteta ovo znači isprobavanje teorijskih znanja u praksi. Nudimo dodatnu učionicu i kancelarije za nastavnike u našoj poslovnoj zgradi”, kazala je Senada Prochazka.

Cilj kompanije je da do 2026. godine ostvari godišnji proizvodni kapacitet od 3.800 tona mlijeka.

Radi realizacije projekta pomenuta firma je podnijela zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš, koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo na javni uvid. Obrađivač zahtjeva je TQM d.o.o., Lukavac.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

(akta.ba)

Pročitajte još

Popularno