Broj maturanata u Austriji porasće za 15 odsto

BEČ –  Statistički zavod Austrije objavio je da će se u Austriji 2035. godine godišnji broj maturanata povećati sa 42.000 na 48.000, što je  za oko 15 odsto.

Oni su takođe objavili da trenutno jedna trećina momaka završi maturu, a 2035. ovaj broj će se povećati na 43 odsto, dok je broj djevojaka nešto veći. Sa 47 posto maturantica broj će se povećati na 59 odsto maturantica koje će položiti maturu 2035. godine.

Razlog za rastuću statistiku jeste taj što se sve više maturanata opredjeljuje za škole koje imaju maturu i koje im dalje omogućavaju inskripciju na dalje edukativne institucije. Zavod je isto tako objavio da će se broj učenika povećati na 50.000.

Međutim, ova prognoza se temelji na statusu quo u pogledu ograničenja učenja i prijema na fakultete. U jesen 2019. godine, nova ograničenja na javnim univerzitetima trebala bi da stupe na snagu i mogla bi uticati na sva ova predviđanja u vezi sa studentima kao i na dalja predviđanja u raspodjeli između različitih univerzitetskih sektora.

Pročitajte još

Popularno