Budžet manji svakom trećem Austrijancu

Visoka inflacija, skraćeno radno vreme ili gubitak radnog mesta doveli su do znatnog smanjenja prihoda domaćinstava u Austriji. Oko 40 odsto njih smanjilo je potrošnju za hranu. Opterećenje predstavljaju i troškovi stanovanja.

Svaki treći Austrijanac tvrdi da mu se kućni budžet smanjio tokom pandemije korona virusa. Istraživanje javnog mnenja Statističkog zavoda pokazuje da je skoro polovina morala da troši ušteđevinu, a 39 odsto njih smanjilo je potrošnju, pre svega za hranu, konfekciju i druge stvari.

Generalni direktor Statističkog zavoda Austrije Tobias Tomas rekao je da je korona kriza, i pored proširenja socijalnih davanja i subvencija, ostavila jasan trag i izazvala značajne socijalne posledice. ,,Svaki treći Austrijanac u radnoj dobi je prošle godine bio suočen sa smanjenjem prihoda, i to uz osetne posledice po potrošnju“, rekao je Tomas.

Nezavisno od razvoja plata u poslenjih 12 meseci, 14 odsto građana je ukazalo da ima poteškoće u savladavanju troškova života. Najveće opterećenje im predstavljaju troškovi stanovanja.

 

(dunav.at/politika)

Pročitajte još

Popularno