Burno u Parlamentu BiH: SDS traži ukidanje RTV takse, SNSD tvrdi da SZP štiti BHT

U zakonskom prijedlogu, koji potpisuju poslanici SDS-a – Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević, Nenad Lalić, te njihov kolega iz NDP-a Momčilo Novaković predviđeno je da se briše dio “RTV taksa je taksa na posjedovanje radio ili TV prijemnika u domaćinstvu i kod pravne osobe”.

“Dosadašnji način finansiranja Javnog RTV servisa BiH, odnosno enitetskih javnih RTV servisa je nepravedan sa stanovišta diskriminacije građana i različitih načina na koji se enitetske pravosudne institucije odnose prema obavezi plaćanja RTV takse, odnosno različite sudske prakse.

Osim toga, javni emiteri se nisu ponašali kao servis svih građana, nego prvenstveno kao servis pojedinih vladajućih stranaka u entitetima, a građanima i opozicionim strankama koje kritikuju rad vlasti nije bila omogućena proporcionalna zastupljenost u političkim programima.

“Pošto javni servisi nisu bili u službi svih građana nije opravdano da oni plaćaju njihov rad. Stoga prijedlog zakona predviđa da javni servis BHRT bude finansiran iz budžeta BiH, a da se entitetski RTV servisi finansiraju iz enitetskih budžeta”, stoji u obrazloženju predloženih izmjena.

Kao osnovni razlog za donošenje zakona po hitnom postupku navedena je potreba za naknadnim izvršavanjem i promjenama u enitetskim zakonima kako bi se sredstva za javne emitere mogla planirati za budžete 2019. godine. Navodi se da će prijedlog zakona, ukoliko bude usvojen, na snagu stupiti 1. januara 2019. godine.

Zahtjev Kluba SDS-a da po hitnom postupku bude razmatran Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Javnom RTV sitemu, kojim je predviđeno ukidanje RTV takse, izazvao je izuzetno burnu raspravu na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarnoj skupštini BiH, u kojoj su učestvovali predstavnici skoro svih klubova, pa gotovo i svi poslanici.

Pandurević: Javni servisi nisu ispunili svrhu

Predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević pojasnila je da je hitna procedura predložena zbog ograničenog broja sjednica Predstavničkog doma do kraja isteka mandata i da bi u budžetima na vrijeme mogla da budu planirana sredstva.

Ona smatra da je mnogo razloga za ukidanje RTV takse, a da je jedan od njih nezavisnost javnih servisa koji, prema njenom mišljenju, nisu ispunili svoju ulogu i svrhu.

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac rekao je da poslanici iz ovog kluba neće glasati ni za hitnost procedura, a ni za meritum zakona.

On je podsjetio da su osnivači entitetskih televizija entiteti i da je ta oblast u njihovoj nadležnosti. Prema njegovim riječima, niko od RTV servisa nije kontaktiran prilikom izrade ovog zakona.

“Na ovakav način neće biti riješen problem finansiranja servisa, a predloženi zakon ne odražava argumente javnosti”, ukazao je Košarac.

On je predsjedavajućeg Predstavničkog doma Mladena Bosića /SDS/ optužio da stalno koristi parlament BiH da napadne institucije Republike Srpske i nanese im štetu.

Njegov stranački kolega Nikola Špirić tvrdi da je ovo dobar prijedlog, ali samo za BHRT, na uštrb entitetskih emitera.

“Ovim se ne rješava problem. Ovako složen problem se ne može rješavati hitnom procedurom”, naglasio je Špirić.

Poslanik SNSD-a Milica Marković smatra da predlagači zakona ne žele da oslobode građane plaćanja RTV takse, već ih “muči uređivačka politika RTRS-a”.

Lazar Prodanović iz SNSD-a smatra da su predlagači zakona neubjedljivi i nekonzistentni u svom prijedlogu. Poslanik NDP/PDP Momčilo Novaković rekao je da bi predloženi zakoni trebalo da budu, kako kaže, privremeno rješenje, te da uređivačku politiku neće promjeniti ni ovaj, kao ni svi dosadašnji zakoni.

Predsjedavajući Kluba HDZ-a BiH Nikola Lovrinović rekao je da je riječ o sistemskim zakonima i da ovaj klub ne može da prihvati hitni postupak, jer naizgled jednostavna promjena zakona uopšte nije jednostavna.

On je istakao da u drugim zemljama nigdje nije naišao da se javni servisi finansiraju iz budžeta.

Njegov stranački kolega Predrag Kožul smatra da je neozbiljno na ovakav način predlagati ovakve zakone.

Prema njegovom mišljenju, bilo je potrebno prethodno obaviti usaglašavanje i postići dogovor.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Šefik Džaferović /SDA/ smatra da je veoma opasno ovakvim prijedlozima zakona ulaziti u ovakvu problematiku.

“SDA neće podržati ni hitnu proceduru ni suštinu zakona u kakvoj god bio proceduri”, bio je kategoričan DŽaferović.

Poslanik SBB-a Damir Arnaut rekao je da će i poslanici ove stranke biti protiv ovog zakonskog prijedloga.

Majkić: Strahovita mržnja prema RTRS-u

U nastavku rasprave o zahtjevu Kluba SDS-a da po hitnoj proceduri bude usvojen Prijedlog zakon o izmjenama Zakona o Javnom RTV sistemu BiH, kojim se predlaže ukidanje RTV takse, poslanici SNSD-a tvrdili su da je predlagačima cilj stabilizacija i zaštita BHRT-a.

Poslanik SNSD-a Milica Marković rekla je da je cilj kandidovanje ovog zakona stabilizovanje BHRT-a i osvetnička politika prema RTRS-u.

Njena stranačka koleginica Dušanka Majkić rekla je da je SDS-ov prijedlog baziran na strahovitoj mržnji prema RTRS-u.

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac poozvao predlagače da povuku ovaj prijedlog.

Nikola Špirić iz ove stranke konstatovao je da se ono što je sistemsko ne rješava po hitnoj proceduri, podsjetivši da je to radio biši visoki predstavnik za BiH Pedi Ešdaun.

NJegov stranački kolega Lazar Prodanović smatra da je zakon nemoguće mijenjati u smuislu kako je predložen.

“Budžetsko finansiranje javnih RTV sistema ne postoji u postkonfliktnim i tranzitnim zemljama kao što je BiH”, istakao je Prodanović.

(Agencije)

Pročitajte još

Popularno