Digitalizovan proces izdavanja građevinskih dozvola

Procedura za izdavanje građevinskih dozvola u Beču pod nazivom BRISE-Vienna sada je digitalizovana. Ovo je postignuto kombinovanjem softvera za projektovanje BIM (Building Information Modeling), veštačke inteligencije i proširene realnosti (AR – Augmented Reality), te je ceo proces od podnošenja zahteva do dobijanja građevinske u potpunosti digitalan.

Nova procedura je testirana na trinaest stvarnih građevinskih projekata, a dobijeni uvidi su bili osnova za uvođenje digitalne administrativne procedure.

Na razvoju digitalne procedure grad Beč je u saradnji sa partnerima radio protekle tri godine. BRISE je realizovan u saradnji grada Beča i Tehničkog univerziteta, Komore građevinskih inženjera Beča, Donje Austrije i Burgenlanda, firme za digitalni inženjering ODE i gradske firme WH Media. EU inicijativa „Urban Innovative Actions“ je finansijski podržala projekat sa 4,8 miliona evra.

„Cilj projekta BRISE jeste da poboljša gradsku upravu, a time i život građana“, izjavio je Mihael Ludvig, gradonačelnik Beča. „Potencijal podataka i digitalnih tehnologija mora da se koristi aktivno i svesno. Birokratske prepreke se mogu ukloniti, a istovremeno uštedeti troškovi i vreme za sve učesnike u procesu“, dodala je Katrin Gal, zamenica gradonačelnika Beča.

(Foto: David Bohmann)

Pročitajte još

Popularno