Ekološka energija od otpadnog mulja

Ekološka elektrana u okviru bečkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda proizvodi ekološku energiju od otpadnog mulja i time smanjuje emisiju ugljen-dioksida za 40 tona godišnje.

Nakon završetka radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnog mulja od kraja prošle godine ekološka elektrana radi punim kapacitetom, piše EurocommPR.

Postrojenje od ove godine proizvodi svu energiju neophodnu za prečišćavanje otpadnih voda kao i višak ekološke električne i toplotne energije. Sa novom ekološkom elektranom postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pretvorilo se od jednog od najvećih energetskih potrošača u proizvođača energije.

Kroz prečišćavanje mulja proizvede se do 78 gigvat sati električne energije godišnje što odgovara ukupnoj potrošnji struje više od 30 bečkih domaćinstava. Za prečišćavanje otpadnih voda neophodno je 80 odsto ove energije i skoro 40 odsto toplotne energije. Ostatak ekološke energije se prosleđuje u bečki sistem snabdevanja.

Godišnje preostane dva miliona kubnih metara otpadnog mulja koji se zagreva na 38 stepeni u anaerobnim digestorima u kojima mikroorganizmi razlažu organska jedinjenja iz mulja. Nakon 25 dana koliko traje taj proces nastaje gas koji se sastoji od dve trećine metana. Na taj način se svake godine proizvede 20 miliona kubnih metara gasa koji se koristi kao gorivo za gasne motore u termoelektranama. Tako ne nastaje samo mehanička energija koja se pretvara u struju, nego i toplotna energija koja se koristi za grejanje i toplu vodu.

(dunav.at)

Pročitajte još

Popularno