EU otvorila Kancelariju za veštačku inteligenciju

Kancelarija je osnovana u okviru Evropske komisije i čini „temelj jedinstvenog evropskog sistema upravljanja veštačkom inteligencijom“

Evropska unija zvanično je tvorila Kancelariju za veštačku inteligenciju, koja će se baviti nadgledanjem primene zakona o veštačkoj inteligenciji, identifikovanjem potencijalnih rizika i kršenjem pravila, te podsticanjem korišćenja pouzdane veštačke inteligencije.

“Evropska kancelarija za veštačku inteligenciju biće centar stručnosti u oblasti veštačke inteligencije širom EU. Imaće ključnu ulogu u sprovođenju Zakona o AI, posebno za veštačku inteligenciju opšte namene, podsticaće razvoj i upotrebu verodostojne veštačke inteligencije i međunarodnu saradnju“, saopšteno je u Evropskoj komisiji.

Kancelarija će takođe raditi na unapređenju mera i politika za iskorišćavanje društvenih i ekonomskih koristi AI širom EU, pružaće savete o najboljim praksama i podsticati inovativne ekosisteme pouzdane AI u cilju povećanja konkurentnosti i ekonomskog rasta EU.

Kako je saopštila EK, Kancelarija je osnovana u okviru Evropske komisije i čini „temelj jedinstvenog evropskog sistema upravljanja veštakom inteligencijom“. Sarađivaće sa državama članicama i širom stručnom zajednicom i osiguraće strateški, koherentan i efikasan evropski pristup AI na međunarodnom nivou, a očekuje se da će postati globalna referentna tačka.

(Nezavisne)

Pročitajte još

Popularno