Europski sud donio važnu odluku koja će imati veliki utjecaj na vjenčane gay parove

Sud Europske unije danas je objavio važnu presudu kada je riječ o pravima istospolnih parova u Europskoj uniji u predmetu C-673/16 Relu Adrian Coman i drugi protiv Rumunjske.

Sud EU-a presudio je da pojam “bračni drug” u smislu odredaba prava Unije o slobodi boravka građana Unije i članova njihove obitelj obuhvaća istospolne bračne drugove.

Kako se navodi u priopćenju za medije iz Suda Europske unije – najviše sudske instance EU-a- “Relu Adrian Coman, rumunjski državljanin, i Robert Clabourn Hamilton, američki državljanin, zajedno su živjeli četiri godine u Sjedinjenim Američkim Državama prije nego što su se 2010. vjenčali u Bruxellesu. U prosincu 2012. R. A. Coman i njegov supružnik zatražili su od rumunjskih tijela da ih obavijeste o postupku i uvjetima pod kojima bi R. C. Hamilton mogao u svojstvu člana obitelji R. A. Comana ostvariti pravo na zakonit boravak u Rumunjskoj u razdoblju duljem od tri mjeseca. Taj se zahtjev temeljio na Direktivi o slobodi kretanja 1 kojom se bračnom drugu građanina Unije, koji se koristio tom slobodom kretanja, omogućava da se pridruži svojem supružniku u državi članici gdje potonji boravi.”

U odgovoru na taj zahtjev rumunjska su državna tijela obavijestila Comana i Hamiltona da potonji ima samo pravo na boravak u duljini od tri mjeseca, među ostalim, zato što ga se u Rumunjskoj ne može kvalificirati “bračnim drugom” građanina Unije jer ta država članica ne priznaje istospolne brakove.

Ustavni sud Rumunjske zatražio mišljenje Suda Europske unije

Zbog toga su Coman i Hamilton podnijeli tužbu pred rumunjskim sudovima radi utvrđenja postojanja diskriminacije na temelju spolne orijentacije u pogledu ostvarivanja prava na slobodno kretanje u Uniji, a rumunjski Ustavni sud se obratio Sudu EU-a za mišljenje oko toga je li Hamilton “bračni drug”  građanina Unije koji se koristio svojom slobodom kretanja i treba li mu se zbog toga odobriti pravo na trajni boravak u Rumunjskoj.

Sud EU-a presudio je da jest i da Hamiltonu Rumunjska mora odobriti trajni boravak.

“U svojoj današnjoj presudi Sud prije svega podsjeća da Direktiva o slobodi kretanja uređuje samo uvjete ulaska i boravka građanina Unije u države članice različite od one čiji je državljanin te da ona ne dopušta zasnivanje izvedenog prava boravka u korist državljana treće države, koji su članovi obitelji građanina Unije, u državi članici čiji je taj građanin Unije državljanin. Dakle, na direktivi se ne može temeljiti izvedeno pravo na boravak R. C. Hamiltona u državi članici čiji je R. A. Coman državljanin, a to je Rumunjska. Sud međutim podsjeća da se u određenim slučajevima državljanima trećih država, članovima obitelji građanina Unije, koji na temelju odredaba direktive nemaju izvedeno pravo na boravak u državi članici čiji je taj građanin državljanin, takvo pravo ipak može priznati na temelju članka 21. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (odredba koja građanima Unije izravno dodjeljuje temeljno i individualno pravo slobodnog kretanja i boravka na državnom području država članica).

Članice i dalje slobodne propisati ili ne propisati istospolni brak

Sud dalje navodi da uvjeti za odobravanje tog izvedenog prava na boravak ne smiju biti stroži od onih koji su predviđeni direktivom za odobravanje takvog prava na boravak državljaninu treće  države, članu obitelji građanina Unije koji je ostvario svoje pravo na slobodno kretanje nastanjujući se u državi članici različitoj od one čiji je državljanin. Sud utvrđuje da je u okviru Direktive o slobodi kretanja pojam “bračnog druga”, kojim se označava osoba koja je bračnom vezom sjedinjena s drugom osobom, rodno neutralan te stoga može obuhvatiti istospolnog bračnog druga građanina Unije”, navodi se u priopćenju Suda Europske unije, koji ipak naglašava da je “osobni status, koji obuhvaća pravila koja se odnose na brak, područje u nadležnosti država članica te da pravo Unije ne utječe na tu nadležnost, pri čemu su države članice slobodne propisati istospolni brak odnosno ne propisati ga”.

Na kraju priopćenja ove dalekosežne odluke Sud EU-a naglašava da se “nacionalna mjera koja može biti prepreka ostvarivanju slobodnog kretanja osoba može opravdati samo ako je u skladu s temeljnim pravima zajamčenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Budući da je poštovanje privatnog i obiteljskog života temeljno pravo zajamčeno člankom 7. Povelje, Sud navodi da i iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava proizlazi da odnos homoseksualnog para može biti obuhvaćen pojmovima “privatan život” i “obiteljski život” na istoj osnovi kao i odnos heteroseksualnog para koji se nalazi u istoj situaciji”.

(index.hr, foto: coman.acceptromania.ro)

Pročitajte još

Popularno