Grad Beč planira gradnju novog kvarta za 16.000 ljudi

Stanovi će biti subvencionisani u iznosu od 60 odsto, a ostatak će biti privatno finansiran

O sledećem koraku za oblast Nordvestbahnhof dugo se priča. Ali čini se da Grad Beč i OBB razvijaju ideju o novom kvartu na 44 hektara do 2035. godine. Planovi su objavljeni u jesen 2023. Nakon što je javna distribucija završena, planovi lokacije i razvoja sada će biti dostupni odboru za planiranje. Početak izgradnje planiran je za 2026. godinu

Stanovi će biti subvencionisani u iznosu od 60 odsto, a ostatak će biti privatno finansiran. U južnom delu biće očuvane dve zidane hale koje će se ubuduće koristiti u javne svrhe. Visoke zgrade se grade na četiri lokacije, a između njih će biti izgrađen “zeleni centar” površine deset hektara. Voda takođe igra centralnu ulogu: posebno stvorene vodene površine unutar parka imaju za cilj poboljšanje mikroklime.

U narednih nekoliko godina biće izgrađene tri javne i jedna privatna škola, a jedna lokacija će postati drugi obrazovni kampus. Do 2028. godine tamo će se školovati do 1.600 dece u dvanaest vrtićkih grupa, 33 celodnevna odeljenja, osam specijalnih učionica, kreativnih studija, sportskih sala i muzičke škole. Obrazovni kampus će imati zelenu podlogu, spoljni zid od drveta i fasadni materijal od keramike, koji su namenjeni za ozelenjavanje fasade.

Nova tramvajska linija 12 počeće sa radom 2025. godine i opslužiće to područje u budućnosti. Povezuje ovu oblast sa Nordbahnhofom preko proširene Valenštajn ulice i dopuniće lokalne autobuske i tramvajske usluge. Proširena Valenštajnštrase biće prvenstveno rezervisana za pešake, jer će ovu deonicu moći da koriste samo biciklisti, tramvaji, vozila hitne pomoći i privremene isporuke.

Linija metroa 6 je na severu sa stanicama „Dresdner Straße” i „Jagerstraße”, tramvajske linije 2 i 5 saobraćaju na jugu, a S-Bahn na istoku sa stanicom „Traisengasse”. Parking je u podzemnim garažama, a postoje opcije deljenja, uključujući e-mobilnost i stanice za punjenje.

Planiran je i “hajlajn park” sa biciklističkim i pešačkim vezama od Štromštrase prema Hajligenštatu i obalama Dunava. Postojeći železnički mostovi preko Hellvagstrasse i Stromstrasse biće zadržani i integrisani u planove.

U okviru javnog oglasa mogu se dostaviti komentari na nacrt prostornog plana. Prema rečima grada, oni su testirani i ugrađeni gde je to bilo moguće – na primer u širine poprečnog preseka saobraćajnih površina za vožnju biciklom ili u strukturne specifikacije za veću propusnost građevinskih površina. Važeća pozitivna odluka iz postupka procene uticaja na životnu sredinu dostupna je od kraja januara. Relevantni pravni postupak je stoga okončan odlukom lokalnog veća. Otvaranje bi trebalo da počne ove godine.

„Nova gradska četvrt imaće sve elemente modernog urbanističkog planiranja“, kaže savetnik za planiranje Uli Sima (SPO). „Ponovnim korišćenjem prostora bivše železničke stanice, mi razvijamo područje koje je već zatvoreno i takođe stvaramo prostrane zelene površine i trgove pogodne za klimu. Sa podzemnom železnicom, S-Bahn-om i novom tramvajskom linijom 12, koja će ubuduće prolaziti tim područjem, centralna zona će takođe postati javna i biće dobro povezana.

(Heute.at)

Pročitajte još

Popularno