“Grimex”: 25 godina uspješnog poslovanja

Konsultantska firma “Grimex” GmbH iz Beča ove godine je obilježila 25 godina svog postojanja. Ni mnogo, ni malo za jednu porodičnu firmu, ali za njene osnivače, porodicu Gros, veoma značajno, jer je u nju utkan veći dio radnog vijeka i života osnivača.

Nakon 20 godina uspješnog prisustva na tržištima srednje i jugoistočne Evrope i poslovanja iz oblasti međunarodne trgovine, tokom 2012. godine došlo je do strateškog restrukturiranja firme GRIMEX CONSULT, koja se od tada prvenstveno bavi konsultantskim aktivnostima.

Grimex je od nastanka do danas poslovao sa firmama u zemljama visokog ili nešto manjeg rizika, a mnogi se pitaju u čemu je tajna njegovog dvadesetpetogodišnjeg uspješnog poslovanja. Ivan Gros, jedan od vlasnika ove porodične firme, naglašava da Grimex nije prevashodno bio osnovan na novčanom kapitalu, već se temelji na znanju i stalnom poslovnom angažmanu.  U suštini sve zavisi od čovjeka i tima sa kojim se radi. Menadžeri koji svojim potezima mogu da usmjeravaju firmu naprijed, orijentisani su ka budućnosti, vjeruju u razvojni put svoje firme,a pritom okupljaju jak tim ljudi. Ivan Gros je upravo takav menadžer.

Grimex je od 2002. Do 2009. doživeo u međunarodnoj trgovini svoj intezivi razvoj. Posebno su poslovi doživeli kulminaciju u energetici, poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Grimex je u tom periodu izvozio stoku iz Austije i Njemačke za zemlje ex-Jugoslavije, dok je iz Mađarske izvozio velike količine žitarica. Drvo i drven prerađevine Grimex je iz BiH i Hrvatske plasirao na tržište EU. Paralelno sa ovim firma je uspostavljala saradnju sa firmama iz Njemačke na projektima solarnih kolektora, a u Beogradu je bio anagažovan u građevinarstvu.

Godine 2010. u firmi je zaživjela potpuno nova poslovna strategija, ali saradnja sa partnerima od ranije je nastavljena,a glavne zasluge za to nosi upravo konsalting a Grimex je imao značajnu prednost jer je zbog ranijih poslovinh aktivnosti poznavao prilike u zemljama EU, bivšim jugoslovneksim zemljama , pa čak i Švajcarskoj. Grimex je počeo intenzivnije da se bavi konsaltingom i to usmjerenim na poslovnu saradnju tehnološki visoko razvijenih evrospkih zemalja sa zemljama bivše Jugoslavije. I već 2012. i 2013. Dolazi do značajnijeg otvaranja promovisanih ideja i programa, predjnačila je Srbija, a nisu zaostajale ni ostale zemlje. Na taj način Grimex je mogao da usmeri realnu podršku regionalnih državnih resora za dolazak investitora iz Austrije i Njemačke, a samim tim i da korak po korak sklopi vještačke političke pukotine i da natjera ex- jugoslovenske zemlje na sradnju.  Privrede regiona da bi bile uspješne moraju međusobno da sarađuju i da se neposredno udružuju.

Grimex perspektivu Zapadnog Balkana vidi u formiranju zajedničkog tržišta gdje onaj ko je dobar, profitabilan, ko želi  sa drugim kompatibilnim kompanijama da izađe na tržišta. Strateški cilj zemalja Zapadnog Balkana u narednom periodu morao bi biti nastavak intezivne trgovinske saradnje sa članicama Evropske unije i CEFTA sporazuma, ukrupnjivanje firmi radi boljeg nastupa na trećim tržištima, ali i fiskalne i strukturn reforme od strane države.

Fokus na Srbiju

Za investiranje u Srbiju kod stranih investitora postoji izraženi interes. Istovremeno država Srbija pruža investitorima jako dobre uslove za ulaganje. Grimex je pretežno sarađivao sa privatnim kompanijama, ali i sa državnim koje nisu ušle u proces privatizacije. Grimex povezan sa puno asocijacija, uočio je jedan vrlo efikasan model za koordinaciju poslovnih subjekata model Senata privrede, koji je već postojao u Austriji i Njemačkoj, a osnovan je i u Srbiji 2014. godine na čijem čelu je bio upravo osnivač Grimexa Ivan Gros. Osnivačkoj skupštini srpskog senata prsustovali su i tadašnji šef austrijske diplomatije Sebastijan Kurz i tada potpredsjednik Vlade, a danas aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, što je bio znak da državni vrh Srbije i Austrije daje punu podršku Senatu.

Osnovna zamisao Senata Privrede Srbije je da okuplja mala i srednja preduzeća koja imaju interes da se povežu sa tržištima Njemačke i Austrije. Posebno su bili zainteresovani za plasman svojih proizvoda koji po kvalitetu i po cijenama mogu da konkurišu na tim tržištima. Senat je kontinuirano pratio proizvodno-izvozne rezultate preduzeća, što je motivisalo strane investitore da ulažu u privredu Srbije. One sa druge strane kroz investicije donose najsavremeniju tehnologiju i zapošljavaju ljude. Senat Privrede Srbije je organizovao tokom proteklih godina, godišnje konvente, a uzeo je i učešće na konventima u Beču i Minhenu.

Drugi o „Grimexu“

Kristof Lajtl, predsjdenik Privredne komore Austrije „Grimex je postao ključni partner mnogih austrijskih kompanija koje su u potrazi za investicionim prilikama ili strateškim partenrstvima u Jugoistočnoj Evropi“

Gabrijel Lansky, advokat „ Grimex je znao kako se grade mostovi između ljudi i poslovnih aktivnosti.

Volfgang Petrič, evropski diplomata „ Kada se uzme u obzir značaj i uspeh firme preskromno je nazvati je porodičnim biznisom.

(dunav.at)

Pročitajte još

Popularno