Intenzivirane aktivnosti na formiranju slobodne poslovne zone Sokolac

Sokolačka opštinska uprava na čelu sa načelnikom Milovanom Bjelicon intenzivirala je aktivnosti na formiranju slobodne poslovne zone Sokolac.

Elaborat o opravdanosti osnivanja slobodne zone je završen i predat nadležnim institucijama Republike Srpske, uključujući i predsjednika Republike. Јasno je naznačeno da postoji veliko interesovanje kod domaćih, ali i međunarodnih kompanija da se uključe u rad i vlasništvo buduće slobodne zone, navedeno je na sajtu opštine Sokolac.

– Podrška Privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom Subotica je izuzetno dragocjena i predstavlja potvrdu ispravnosti naših napora da uspostavimo slobodnu zonu Sokolac i da je povežemo na partnerskim osnovama sa Suboticom i drugim zainteresovanim zonama. Ujedno ovo je i najbolji poziv privrednicima Subotice i Srbije da iskažu namjere da budu dio buduće Slobodne poslovne zone Sokolac – istakao je Bjelica.

Planirano je da slobodnu zonu Sokolac osnuju opština Sokolac i Vlada Republike Srpske sa većinskim paketom akcija, a na osnovu javno privatnog partnerstva u vlasničke strukture bi mogle da se uključe i sve zainteresovane kompanije koje budu poslovale unutar zone, prenosi RTRS.

Pročitajte još

Popularno