Kemal Kozarić: Politička kriza će sigurno negativno uticati na investicije iz Austrije

-Austrija snažno podržava teritorijalni integritet i suverinitet BiH kao i proces evropskih integracija, o čemu govori i činjenica da je Austrija i najveći pojedinačni investitor u Bosni Hercegovini sa obimom investicija od preko 1,3 milijarde eura, rekao je u ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Kemal Kozarić u intervjuu za Banjaluka.net i Dunav.at.

Kozarić ističe da politička previranja i neslaganja u Bosni i Hercegovini ne idu u prilog privlačenju novih investicija te da će trebati puno vremena nakon što se procesi nastave u dobrom pravcu da se sanira štetan uticaj ovakvog ponašanja, ali da Bosna i Hercegovina definitivno ima potencijal za dobar razvoj i privlačenje investicija,

Kako u Austriji, koja je tradicionalno veliki prijatelj BiH, gledaju na trenutna politicku situaciju u BiH?

Bosna i Hercegovina i Austrija su tradicionalno prijateljske zemlje i Austrija snažno podržava teritorijalni integritet i suverinitet BiH kao i proces evropskih integracija, o čemu svjedoči i činjenica da ne postoje otvorena pitanja između dvije države, a na to upućuju i sve izjave zvaničnika Austrije, kao što smo mogli i svjedočiti prilikom posjete Saveznog ministra za evropske i vanjske poslove Austrije Michaela Linharta Bosni i Hercegovnini sredinom oktobra ove godine. Austrija je i najveći pojedinačni investitor u Bosni Hercegovini sa obimom investicija od preko 1,3 milijarde eura i sa više od 300 firmi koje rade na prostoru Bosne i Hercegovine ili su u nekoj vrsti poslovnog odnosa sa privrednicima i privredom Bosne i Hercegovine, a koje zapošljavaju oko 11000 radnika. Za 6. i 7. decembar 2021. godine je planirana posjeta predsjednika Austrije Nj,E. Alexandera Van der Bellena Bosni i Hercegovini i ovom zvaničnom potvrdom će se sigurno potvrditi kontinuitet dobrih odnosa dvije zemlje.

U kontaktu sa nekim investitorima, izrazili su bojaznost za dalja investiranja u BiH. Kako ih razuvjeriti da bez obzira na političke tenzije, BiH može biti dobra za investiranje?

Jedno od osnovnih pravila kod investiranja je da kapital traži sigurno okruženje jer je kapital plašljiva roba, tako da je sigurno da politička previranja i neslaganja u Bosni i Hercegovini ne idu u prilog privlačenju novih investicija, i da budem iskren, smatram da će trebati puno vremena nakon što se procesi nastave u dobrom pravcu da se sanira štetan uticaj ovakvog ponašanja. U tom smislu rekao bih da od ovakve situacije svi imaju štetu i čini mi se da BiH zvaničnici često nisu svjesni posljedica i postupaka koji nažalost utiču na potencijalne investitore. Dodao bih još da smatram da Bosna i Hercegovina definitivno ima potencijal za dobar razvoj i privlačenje investicija.

Nedavno je objavljeno da je u Austriji najveća manjinska zajednica dolazi upravo iz BIH. Koliko je ambasada u kontaktu sa našom dijasporom i udruženjima ovdje u Austriji?

Ambasada Bosne i Hercegovine u Beču je u svakodnevnim kontaktima sa državljanima Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Austriji prvenstveno u oblasti konzularnih pitanja unutar kojih svakodnevno ulažemo napore kako bi se pitanja iz ovog domena rješavala na najbolji i najbrži mogući način u cilju zadovoljavanja potreba naših državljana. U periodu od 2018. – 2020. godine Ambasada je obradila i izdala ukupno 9127 putnih isprava i 1400 putnih listova što govori o obimu posla koji obavljamo unutar konzularnih poslova. U proteklom periodu smo na web stranici Ambasade postavili aplikaciju kroz koju se elektronskim putem mogu dobiti termini za dolazak u svrhu rješavanja pitanja iz konzularnog domena, što je čekanje termina svelo na minimum. Takođe, Ambasada ima izuzetne odnose sa dijasporom koju čine, kako državljani Bosne i Hercegovine, tako i ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su u proteklim godinama i decenijama dobili austrijsko državljanstvo, te je u tom smislu Ambasada obavila veliki broj aktivnosti koje, između ostalog, podrazumijevaju posjete austrijskim pokrajinama u kojima živi naša dijaspora, a do sada sam posjetio Korušku, Štajersku, Salzburg, Donju Austriju i Gornju Austriju, dok je u Beču proveden veliki broj aktivnosti u proteklim godinama. U Austriji živi i radi oko 170 000 ljudi sa prostora Bosne i Hercegovine od kojih je oko 97 000 osoba sa bosanskohercegovačkim državljanstvom i preko 70 000 koje su stekle državljanstvo Austrije, a po našim procjenama u Austriji studira oko 3000 studenata na univerzitetima širom zemlje koji su među najboljim na svojim fakultetima.

Takođe, u Austriji je registrovano 27 udruženja građana po raznim osnovama sa kojima Ambasada ima dobru saradnju. Na našu inicijativu se 19 udruženja građana ujedinilo u Consilium Bosniacum – savez bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji i posebno smo zahvalni našim građanima koji su na volonterskoj osnovi aktivni kroz udruženja i daju veliku podršku promociji bosanskohercegovačkih vrijednosti. Naša želja i cilj je da se ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Austriji angažuju u najvećoj mogućoj mjeri u pravcu povezivanja ekonomskih kapaciteta dvije zemlje, ulaganja u BiH, kao i u pravcu saradnje na kulturnom, umjetničkom i obrazovnom planu, te su im naša vrata uvijek otvorena.

Imate li osjećaj da se i dijaspora u Austriji iz BIH na neki način dijeli po etničkim linijama. Kako bi ste Vi kao iskusan diplomata i dobar poznavalac stanja u BiH ocijenili stanje u bh.dijaspori?

Prva rečenica koju sam izgovorio kada sam stupio na dužnost Ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Austriji je bila da sam ja ambasador svih građana Bosne i Hercegovine, te se tako ponašam od prvog dana stupanja na dužnost. Jedan broj udruženja građana iz BiH u Austriji u kulturno-umjetničkom smislu ima nacionalni predznak, a mi kao Ambasada smo se uvijek odazivali na pozive svih udruženja građana porijeklom iz BiH kada su priredbe i događaji promovisali Bosnu i Hercegovinu i suživot svih naroda i ostalih građana koji žive u njoj. Moja percepcija suživota svih ljudi porijekom iz BiH koji žive na prostoru Austrije bi se svela na to da bez obzira na to iz kojeg naroda dolaze se druže, međusobno podržavaju i poslovno sarađuju, i rekao bih, imaju bolje odnose i međusobno razumijevanje nego što je to slučaj u samoj Bosni i Hercegovini.

Kakvi su planovi za narednu godinu kada je rad Ambasade u pitanju? Planirate li privredni ili kulturni događaj koji bi dodatno unaprijedio odnose Austrije i BiH?

Ambasada Bosne i Hercegovine u Austriji je kao i svi ostali subjekti u vrijeme pandemije radila u otežanim uslovima, što je otežalo naš rad i osujetilo planove koje smo imali, iako Ambasada nije bila zatvorena nijedan dan tokom pandemije kada su konzularni poslovi u pitanju. Želio bih da napomenem da je 2019. godine u Sarajevu održan veliki Ekonomski forum na kojem je bilo prisutno i 55 predstavnika kompanija iz R.Austrije kao i veliki broj austrijskih privrednika. Tokom 2020. i 2021. godine je dogovorena saradnja sa austrijskim privrednicima i Privrednom komorom Austrije (WKO), sa kojom imamo izuzetnu saradnju praćenu čestim kontaktima i periodičnim sastancima, kako bi se organizovao niz aktivnosti u pravcu promocije bosanskohercegovačkih privrednih kapaciteta gdje je već bila dogovorena promocija iz oblasti drvne industrije BiH koja je iz poznatih razloga odgođena, ali nam je plan da planirane aktivnosti obavimo u prvoj polovini 2022. godine. Nastavićemo da promovišemo sve vrijednosti Bosne i Hercegovine i iskoristiti svaku priliku za promociju ekonomskih potencijala i kulturne baštine BiH. Nažalost, kako sam već pomenuo, pandemija je veliki broj aktivnosti u proteklom periodu zaustavila i usmjerila naš rad više na rješavanje konzularnih pitanja, s tim da naši planovi i saradnja sa relevantnim subjektima iz navedenih oblasti i dalje traje, te će realizacija planova biti postignuta čim trenutna situacija sa pandemijom bude to dozvolila.

(D.J)

Pročitajte još

Popularno