Kinezi rade punom parom na Pelješkom mostu, 12 dana prije roka završili veliki posao

Na gradilištu Pelješkog mosta u četvrtak navečer postavljen je posljednji od ukupno 148 predviđenih stalnih pilota.

Čekić dizalice Xong Cheng 1 preksinoć je u morsko tlo zabio pilot dug 126,6 metara na stupnom mjestu S6. A probijanje na tom stupnom mjestu bilo je i najkritičniji dio temeljenja mosta zbog rascjepa u flišnoj zoni, piše Večernji list.

U Hrvatskim cestama kažu da je postavljanje 148. pilota ipak prošlo bez teškoća jer je pogođena stijena i time izbjegnut rascjep.

Prema planu dinamike radova, zadnji stalni pilot trebao je biti postavljen 21. maja, a to znači da su kineski graditelji iz firme China Road and Bridge Corporation (CRBC) tu fazu gradnje završili 12 dana prije roka.

Umjesto 1, postavljati 2 ili 3

Tim je planom bilo predviđeno i da se postavlja jedan pilot dnevno, no Kinezi su uspijevali dva pa čak i tri pilota na dan, ovisno o vremenskim uslovima. Najduži pilot ima 128,6 metara i težak je oko 230 tona, dok je najkraći dug 36 metara.

Promjeri pilota su 1,8 i dva metra. Na središnjim je stupištima postavljeno po 18 i 20 pilota, a na stupnim mjestima uz obalu po devet. Ukupno je 12 stupnih mjesta.

U Hrvatskim cestama objašnjavaju da sad slijedi izvlačenje mulja iz tih čeličnih cijevi i njegovo odvoženje, u skladu sa Studijom o utjecaja na okoliš, na lokaciju koja je 21 nautičku milju udaljena od mjesta budućeg mosta.

Nakon što je najvećom dizalicom na svijetu za postavljanje pilota Xong Cheng 1 obavljen posao u Malostonskom zaljevu, bit će odvezena, a na gradilište stiže manja dizalica za bušenje tla ispod pilota na pojedinim stupištima kako bi se u tu šupljinu ulio beton i tako ojačalo tlo pod pilotom. Na gradilištu, kažu u Cestama, sad slijedi izrada čelične oplate koja služi za naglavnicu pilota. Naime, grupe pilota svakog stupa povezuju se na vrhu velikom naglavnom pločom od armiranog betona koja će biti vidljiva na površini mora. Te betonske ploče povezuju pilote tako da oni zajednički nose masu sklopa. S obzirom na velike dimenzije naglavnih ploča, oplata će se montirati na vrhove pilota koji izviruju iz mora u dijelovima.

Pristupne ceste na čekanju

Dijelovi se pritom, kažu u Cestama, spajaju dok se ne formira sanduk iz kojeg se mora iscrpsti voda, da bi se mogla postaviti armatura. A zatim slijedi betoniranje naglavnice. Ugradnja naglavnica je dinamičkim planom predviđena od 26. jula ove godine do 31. januara 2020., a sukcesivno će krenuti i dizanje stupova od 10. oktobra ove godine. Na stupove će zatim biti postavljena čelična rasponska konstrukcija. A u Hrvatskim cestama kažu da će to možda biti i zahtjevniji posao od temeljenja koje je prošlo sukladno procjenama projektanata i bez dodatnih, nepredviđenih troškova. I ta će konstrukcija, kao i piloti, biti proizvedena u Kini.

Na gradilištu Pelješkog mosta trenutno je 150 kineskih i 55 hrvatskih radnika. CRBC garantuje da će most sagraditi u roku od tri godine od dana uvođenja u posao, a to znači do kraja jula 2021. No to bi moglo biti i prije, s obzirom na to da rade brže od predviđenog plana.

Gradnja pristupnih cesta još nije počela. Hrvatske ceste trebaju ponovno donijeti odluku o izvođaču radova za dionicu Duboka – Sparagovići nakon što je prva odluka o odabiru grčkog J&P Avaxa poništena. Za stonsku obilaznicu tek trebaju donijeti odluku o odabiru. Radi se o ukupno 32 kilometra ceste s brojnim objektima. U Cestama kažu da je rok za završetak cijelog projekta cestovnog povezivanja juga Hrvatske 31. januar 2022. te da je najbitnije da cijeli projekt bude gotov do 2023. jer dotad moramo iskoristiti novac iz fondova EU.

Pročitajte još

Popularno