Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na lažne govorne poruke

Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije je izdalo upozorenje za sve korisnike mobilnih telefona da ne otvaraju govorne poruke od nepoznatih pošiljalaca. Prilikom otvaranja poruke na telefon se instalira aplikacija preko koje lični podaci banke postaju vidljivi

To znači da su počinioci u mogućnosti da imaju pristup SMS-aplikaciji za pristup banci, kao i podacima Vaše kreditne kartice. Poruke se šalju ljudima nasumično. Ukoliko se poslani link slijedi te se instalira aplikacija, omogućuje se pristup  dolaznim i odlaznim SMS-ovima, podacima o banci i kreditnim karticama.

Ukoliko je već došlo do instaliranja aplikacije uređaj je potrebno prebaciti na način rada u letu, odnosno isključiti prenos mobilnih podataka. Softver koji je prilikom skidanja aplikacije instaliran se može ukloniti samo resetovanjem telefona, samo brisanje aplikacije nije dovoljno.

Takođe se preporučuje i promjena podataka koji se tiču pristupa banci kao i kontorlisanje bankovnog računa, poručuju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pročitajte još

Popularno