Mobilna škola “Monti” u Beču seli se na drugu lokaciju

Mobilna škola „Monti“ je fleksibilna, višekratno upotrebljiva, može da se proširuje i ispunjava zahteve modernog školskog objekta. Nakon što se koristila dve godine na jednoj lokaciji u Beču sada se premešta na drugu lokaciju.

Škola je dobila naziv po bečkoj ulici u kojoj je prvobitno bila smeštena. Na toj lokaciji je imala šest učionica, zbornicu, sanitarne prostorije, garderober, prostoriju za domara i prostor za skladištenje. Na novoj lokaciji škola će biti adaptirana za celodnevnu nastavu, pa će ubuduće takođe raspolagati kuhinjom i trpezarijom, piše Eurocomm.

Na krovu objekta će biti instalirani fotonaponski sistemi. Predviđeno je da škola na novoj lokaciji bude narednih pet godina sa pet isturenih odeljenja jedne bečke osnovne škole gde postoji potreba za dodatnim mestima. Nakon toga mobilna škola može opet da se rasformira i postavi na narednom mestu gde je neophodna.

„Potreba za dodatnim mestima u školama u Beču stalno raste. Grad nastoji da na različite načine obezbedi ta mesta. Pored gradnje novih, sanacije i prošrenja postojećih školskih objekata, koriste se i alternativni oblici stvaranja adekvatog školskog prostora“, izjavila je Andrea Tratnig, rukovodilac bečkog magistratskog odeljenja zaduženog za škole.

Projekat mobilne škole je razvilo preduzeće „WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH“ koje je deo koncerna Bečki holding po nalogu grada odnosno magistratskog odeljenja zaduženog za škole.

Pročitajte još

Popularno