Nove promjene povodom Korona virusa u vezi sa E-card u Austriji

Stara E-card bez fotografije ističe krajem marta mjeseca, međutim zbog novonastale Korona krize, ovaj rok se promijenio.

Zbog situacije izazvane Korona virusom u Austriji, matična organizacijska ustanova socijalnog osiguranja priprema se za produžavanje prijelaznog roka.”Sada moramo održati pristup zdravstvenom sistemu nebirokratskim”, rekao je Peter Lehner, predsjednik konferencije institucija socijalnog osiguranja. Sredstva: stare e-kartice bez fotografija ostat će važeće do kraja maja.

Lična karta i broj osiguranja

“To omogućava osiguranim osobama da nastave odlaziti doktoru sa starom e-karticom ili sa ličnom kartom i brojem osiguranja”, kaže Lehner o planu, koji je izrađen s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom zdravstva. Ipak, oni koji imaju staru e-kartu na kojoj nema fotografije moraju ostati aktivni.

Oni koji su pogođeni moraju poduzeti mjere

Od 1. januara 2020. nove e-kartice izdaju se samo sa fotografijom. Ako osiguranik nema fotografiju iz austrijskog pasoša, lične karte, vozačke dozvole, kreditne kartice ili registra stranaca, dotične osobe moraju donijeti fotografiju. “Čim se registracijske kancelarije ponovo otvore nakon korporativne krize, od osiguranih osoba se traži da izvrše registraciju fotografija za e-karticu”, rekao je Lehner

 

Pročitajte još

Popularno