Novi postupak za pacijente na dijalizi u Beču

Širom Austrije je 5.000 pacijenata na trajnoj dijalizi, dok ih je u Bosni i Hercegovini, prema podacima objavljenim krajem 2019. godine, 3.000.

Postavljanje katetera kod ovih pacijenata stvara povrede krvnih žila koje često dovode do trombotske okluzije vena. To znatno otežava umetanje novog katetera. Ukoliko je dijaliznom pacijentu sa zatvorenom venom potrebna izmjena katetera, neophodno je hitno reagovati. Za takve slučajeve na Opštoj bolnici grada Beča (AKH Wien) odnosno na medicinskom fakultetu u Beču, razvijen je novi postupak. Postupak je primijenjen na već 50 dijaliznih pacijenata i zasniva se na takozvanoj “Inside-Out-Metodi”.

“Prednost novog postupka je standardizovana primjena i viši stepen sigurnosti. Osim toga rezultat više ne zavisi od pozicije ugruška”, objasnio je Gürkan Sengölge, nefrolog na AKH Wien i voditelj studije.

Novitet ne predstavlja samo metodologija razbijanja ugrušaka nego i posebno razvijen uređaj za probijanje okluzije. Rezultati tretmana naučno su dokumentovani u studiji koja je sprovedena u više centara. Pored AKH Wien i medicinskog fakulteta u Beču učestvovali su i univerziteti u Oxfordu i Kelnu. Rezultati su objavljeni u časopisu “American Journal of Kidney Diseases” i mogu se pronaći na ovom linku DOI: https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2019.08.024

Pročitajte još

Popularno