Odgovorno poslovanje: “Alumina” platila više od 18 miliona KM poreza i doprinosa u 2021. godini

U skladu sa filozofijom poslovanja, kompanija „Alumina“ iz Zvornika njeguje principe dobre poslovne etike, što podrazumijeva odgovorno poslovanje, odnosno plaćanje obaveza kako prema zaposlenim radnicima, tako i prema dobavljačima i državi.

U Sektoru za ekonomiku i finansije kompanije kažu da je „Alumina“ u proteklom periodu prema Poreskoj upravi Republike Srpske, prijavila i platila sve dospjele obaveze.

U toku 2021. godine „Alumina“ je platila 18.363.780 KM  poreza i doprinosa poštujući dospjele rokove.

Od otvaranja stečaja u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač““, od 2013. do kraja 2021. godine, kompanija „Alumina“ je na ime poreza i doprinosa platila 120.019.309 KM.

“Jedan od osnovnih principa i imperativa u poslovanju privrednog društva „Alumina“ je redovno izmirivanje obaveza koje kompanija ima kako prema svojim zaposlenima, tako i prema dobavljačima i državi”, kaže Vladimir Krstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije u „Alumini“.

Kompanija „Alumina“ zapošljava blizu 1.500 radnika i godinama uspješno posluje uprkos brojnim problemima koji opterećuju rad ove fabrike.

(A.M.)

 

Pročitajte još

Popularno