Okrugli sto u “Alumini”: Radna snaga faktor stabilnosti privrednih subjekata

U kompaniji „Alumina“ danas je održan okrugli sto na kome  se govorilo o aktuelnom stanju u metalskoj industriji i rudarstvu Republike Srpske, ljudskim resursima, radničkom standardu i motivaciji zaposlenih.

Takođe, bilo je riječi i o stanju u školstvu i kvalitetu obrazovanja, te usklađenosti potrebe i ponude stručnog kadra u privredi Republike Srpske.  Razgovaralo se i o vođenju socijalnog dijaloga između poslodavaca i sindikata, te dogovoru o usaglašavanju potpisivanja granskog kolektivnog ugovora za zaposlene u metalskoj industriji i rudarstvu.

Organizator ovog Okruglog stola je bio Sindikat metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, a među učesnicima bili su predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstva industrije i energetike, jedan broj direktora privrednih subjekata iz metalske industrije,  predstavnici obrazovnog sistema, kao i članovi Republičkog odbora Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Predsjednik Upravnog odbora kompanije „Alumina“  Mile Matić smatra da je radna snaga faktor uspjeha stabilnosti proizvodnje i koja bi trebalo da bude u prioritetu u odnosu i na kapital i na proizvodna sredstva, jer se jednostavno bez radne snage ne može.

Matić je rekao da znanje ljudi, naših radnika, osigurava stabilnost i budućnost kompanije „Alumina“.

„U tom smislu treba da kreiramo ambijent u kojem ćemo da osiguramo da buduće generacije dolaze na radna mjesta afirmisane, školovane, profesionalne, da rade i da žive od svog rada“, rekao je Matić.

Govoreći o aktuelnoj sitauciji na globalnom nivou, Matić je rekao da sve to utiče na poslovanje kompanije „Alumina“, jer su se trendovi koji su bili pokrenuti malo zaustavili, što ne znači da neće ponovo doći.

„Ali bez ljudskog resursa nemamo šansi da možemo uspjeti i da budemo konkurentni, odnosno permanentno ulaganje u znanje i obrazovanje osigurava budućnost ljudima, fabrici i cjelokupnoj društvenoj zajednici“, rekao je Matić.

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ je ocijenio da je trenutno na tržištu teško doći do kvalifikovane radne snage.

„Sve je teže i teže doći do kvalifikovane radne snage jer opada interes, čak ni novcem to  nije moguće riješiti. Treba više da ulažemo u znanje i da te ljude afirmišemo  da budu priznati članovi ovog društva“, rekao je Matić.

Savjetnik ministra privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske Momčilo Novaković rekao je da privreda Republike Srpske nije izuzeta  iz problema koje ima svjetska privreda i dodao da je naša privreda podložniji ovim problemima.

„Vlada Republike Srpske pokušava u zadnje dvije godine, odnosno od početka pandemije virusa korona i trenutnih svjetskih dešavanja,  da kroz različite podsticaje prerađivačkoj industriji obezbijedi na neki način zainteresovanost poslodavaca i firmi za nabavku novih tehnologija i osavremenjavanjem proizvodnje“, rekao je Novaković.

On je naglasio da je u tom smislu Vlada Republike Srpske ove godine predvidjela oko 15 miliona KM, s tim da postoji još jedan projekat koji bi trebao da se  do kraj godine realizuje što bi ukupono iznosilo oko 40 miliona KM ulaganja u prerađivačku industriju.

Prema njegovim riječima, kada se radi o podsticajima za plate koje smatraju vrlo važnim, obzirom  da je tema Okruglog stola kako sačuvati radnu snagu i obezbjediti neophodan kadar za prveredu, do sada smo isplatili oko 21,3 miliona KM na ime podsticaja plata i ovim projektom je u posljednje dvije godine obuhvaćeno oko 32.000 radnika, odnosno 803 privredna subjekta.

Ističući da će Vlada Republike Srpske i u narednom periodu nastaviti i sa jednim i sa drugim projektom, Novaković je rekao da je siguran da se može i više, ali da je u sadašnjim okolnostima i sadašnjim budžetom i ovo dobar podsticaj.

„Cilj Okruglog stola je da se u jednoj koordinaciji saznaju  svi porblemi koje danas imaju poslodavci, sindikati, školske ustanove i da zajedno sa Vladom Republike Srpske, odnosno nadležnim ministarstvima donesemo određene zaključke koji bi u narednom vremenu proveli“, rekao je Novaković.

Predsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Predrag Zorić rekao je da je Okrugli sto, koji se održava u kompaniji „Alumina“, neophodan u ovom vremenu kada imamo turbulenciju na tržištu i kada cijene sirovina rastu.

Prema njegovim riječima, imamo i pojačanu inflaciju koja je evidentna i u kojoj je kupovna moć svih randika  sve manja, dok su firme izložene stalnim nepovoljnim uticajima  spoljašnjeg tržišta.

„U ovom momentu potrebno je puno razumijevanja svih partnera i saradnika od Vlade Republike Srpske, privrede, udruženja sindikata, da razumiju momenat i da zajedno probamo naći rješanja da održimo porizvodnju, produktivnost i naravno odgovarajuće uslove u kojima radnici rade“, istakao je Zorić koji je i direktor firme „Kolektor“ iz Laktaša.

Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Radenko Smiljanić rekao je da je povod za organizovanje okruglog stola sagledavanje situacije u realnom sektoru kao stubu opstanka, stabilnosti i razvoja Republike Srpske.

Smiljanić je naglasio da je najveći problem sa kojima se suočavaju radnici nesigurnost radnog mjesta, dodavši da su potrebne nove ideje za prevazilaženje trenutnih problema.  Smatra da je za privredu neophodno obezbijediti kvalitetnu radnu snagu, a prvi pomak u tom smjeru je motivacija učenika za zanimanja u realnom sektoru kroz školovanje.

„Ako je učenik motivisan da ide u neka neproizvodna zanimanja imamo problem, ali ako je motivisan da uči i stiče znanja za rad u privredi i bude nagrađen prema svom znanju i sposobnostima time će se postepeno rješavati problem nedostatka radne snage“, rekao je Smiljanić.

(A.M.)

Pročitajte još

Popularno