Oliverova obitelj poslala upozorenje svima koji pokušavaju zaraditi na njemu

Obitelj Olivera Dragojevića obratila se svima onima koji pokušavaju ili bi mogli pokušati zaraditi na imenu legende hrvatske glazbe.

“Obitelj pok. gospodina Olivera Dragojevića ovime se obraća javnosti, kao i svima koji u njegovu čast žele organizirati bilo kakva događanja ili njegovo ime i umjetničko stvaralaštvo koristiti za svoje, ili potrebe svojih tvrtki. Ovime želimo skrenuti pozornost na to da se na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka, a posebno na temelju Uredbe Europske Unije br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svako neovlašteno korištenje i obrada osobnih podataka smatra protupravnim”, započinje priopćenje koje su objavili početkom rujna.

“Primijećeno je da postoje tendencije korištenja imena pok. gospodina Olivera Dragojevića u razne komercijalne svrhe, u kontekstu koji citirani Zakon i Uredba EU smatra protupravnim. U vidu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, a podredno i odredbi Zakona o obveznim odnosima, ljubazno Vas molimo da osobne podatke gospodina Olivera Dragojevića, posebno uključujući njegovo osobno ime, ne koristite u svrhu promocije, marketinga, koncerata, priredbi i ostalih sličnih događaja bez prethodnog pisanog odobrenja njegove obitelji, budući da umjetnička vrijednost njegovog imena predstavlja kako osobnu vrednotu za njegovu obitelj tako i neizostavni dio cjelokupne hrvatske glazbene baštine”, piše dalje.

“Kako bismo očuvali uspomenu na osobu kakva je gospodin Oliver Dragojević bio, smatramo nužnim sudjelovati u svakom takvom djelu te uvjetovati korištenje i eventualnu daljnju obradu njegovih osobnih podataka, stvaralaštva i svih konotacija i simbola koji se uz istu vežu našim prethodnim pisanim pristankom”, objašnjeno je i nakon toga naveden kontakt za sve one koji imaju dodatna pitanja u vezi navedenih ovlaštenja.

“U slučaju neovlaštenog korištenja osobnih podataka, posebno imena gospodina Olivera Dragojevića, a posebice u svrhu stjecanja materijalne koristi, temeljem odredbi Zakona o obveznim odnosima te ostalih primjenjivih propisa, biti ćemo prisiljeni pokrenuti odgovarajuće postupke radi zaštite prava osobnosti i naknade štete bez ikakve prethodne obavijesti ili upozorenja”, zaključeno je.

(Index.hr)

Pročitajte još

Popularno