Podrška radu klubova i udruženja koji okupljaju srpsku dijasporu

U okviru aktivnosti koje se realizuju radi prevazilaženja izazova koje je prouzrokovala pandemija virusa korona, Predstavništvo Republike Srpske u Austriji pruža aktivnu podršku građanima Republike Srpske i srpskim udruženjima i klubovima koji djeluju u Republici Austriji.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović obišao je juče u Lincu klubove i udruženja koji okupljaju srpsku dijasporu u Gornjoj Austriji, a tokom sastanaka sa predstavnicima udruženja i klubova razgovarano je o aktuelnim temama u vezi sa njihovim aktivnostima i programima.

Zajednički je ocijenjeno da je potrebno omogućiti da se održi kontinuitet u radu klubova i udruženja koji okupljaju srpsku dijasporu, te da se nastavi sa organizacijom različitih kulturnih i sportskih manifestacija u skladu sa mjerama koje su uvedene zbog pandemije virusa korona.

„Srpski klubovi u Austriji godinama predstavljaju mjesto na kojem se ujedinjuje srpska dijaspora, i kroz organizaciju brojnih manifestacija nastoje sačuvati naše običaje, kulturu i tradiciju. Zajedničkim naporima klubovi rade na očuvanju nacionalnog identiteta i kulture srpskog naroda, ali i na uspješnoj integraciji u austrijsko društvo. Zbog toga je važno da pronađemo modalitete da se njihov rad i aktivnosti održe u vrijeme krize izazvane pandemijom virusa korona“, rekao je Mladen Filipović.

Filipović je dodao da je tokom prethodnih dana održao sastanke sa predstavnicima klubova i udruženja u Beču i Donjoj Austriji, te da će tokom avgusta razgovarati sa predstavnicima klubova u ostalim austrijskim pokrajinama kako bi se identifikovali potencijalni izazovi i pronašla rješenja za njihovo nesmetano funkcionisanje.

U saradnji sa Vladom Republike Srpske, Predstavništvo Republike Srpske u Austriji nastaviće da pruža podršku srpskim klubovima i udruženjima u realizaciji njihovih programa, kao i u kontaktima sa lokalnim zajednicama i institucijama u Austriji, a zajednički cilj je da se rad klubova i udruženja održi i unaprijedi, te da se nastavi sa aktivnostima koje su od značaja za brojnu srpsku zajednicu u Austriji.

(E.M/dunav.at)

Pročitajte još

Popularno