Polovina Bečlija volontira

Skoro polovina Bečlija je angažovana u nekoj humanitarnoj organizaciji.

„Volonterski rad za društvo, pojedince ili životnu sredinu je važan temelj za socijalno jedinstvo u našem gradu“, naglasio je gradonačelnik Beča Michael

Ludwig na skupu u gradskoj većnici sa predstavnicima volonterskih organizacija među kojima su „Volkshilfe“, „Caritas“, „Die Helfer Wiens“, „Diakonie“, „Hilfswerk“, „Rotes Kreuz“, „Pfadfinder“, „Rote Falken“ i „Amnesty International“. „Gradsko društvo može jedino da funkcioniše kada se međusobno ne lakta, već se pomaže i podržava“, istakao je gradonačelnik Ludwig.

Brojne Bečlije se rado odazivaju volonterskim aktivnostima na nekoliko sati, ali i pored toga mnoge organizacije traže volontere. Grad Beč nudi platformu „Freiwillig für Wien“ („Dobrovoljno za Beč“) preko koje potencijalni volonteri mogu da pronađu aktivnosti na kojima žele da se angažuju.

„Važno je biti tu jedan za drugog čak i kada je vremena malo, ne okretati glavu, već se angažovati za one kojima je
pomoć potrebna“, istakla je predstavnica organizacije „Volkshilfe Wien“ Tanja Wehsely.

„Caritas“ je sa 50.000 volontera jedna od najvećih humanitarnih organizacija u Austriji.

Glavna motivacija za dobrovoljni rad je želja da se pomogne i doprinese blagostanju društva u celini. Posebna pažnja bi trebalo da se usmeri na mlade ljude tj. na njihovo usmeravanje i podršku da se bave volonterskim radom.

„Ko podržava volontere i dobrotvorni rad, jača jedinstvo društva u celini“, istakao je na skupu predstavnik „Caritasa“, Klaus Schwertner.

Pročitajte još

Popularno