Spremna 23 miliona evra: Četvrti paket pomoći bečkoj privredi

Grad Beč je zajedno sa „Privrednom agencijom“ i „Bečkim turizmom“ spremio novi paket pomoći za bečka preduzeća i kongresni turizam u visini od 23 miliona evra.

Sa dosadašnja tri paketa pomoći Grad Beč je obezbedio 450 miliona evra za zapošljavanje, privredu, zdravstvo, socijalna pitanja i kulturu. Od toga je oko 160 miliona evra bilo izdvojeno za podršku privredi i turizmu. Sa novim, četvrtim paketom ekonomskih mera Grad Beč želi da ojača bečka preduzeća kroz investicije u budućnost i inovacije. „Sada je važno zajedno sa bečkim preduzetnicima ponovo pokrenuti privredu u našem gradu“, kaže član gradskog veća za privredu Peter Hanke, prenosi Eurocomm.

Sa korona krizom i uspostavljenim restrikcijama bruto dodata vrednost u Beču 2020. godine pala je za -6,2% a u Austriji za -6,7%. Turizam u Beču je posebno pogođen zbog visoke zavisnosti od međunarodnog gradskog i kongresnog turizma, kao i trgovina, saobraćaj, smeštajni kapaciteti, gastronomija, uslužne delatnosti, kultura i branša zabave. Za 2021. godinu predviđa se blag oporavak bruto dodate vrednosti od +2,4% koja će zbog lokdown-a u januaru verovatno biti niža. Zbog toga su preduzete dodatne mere podrške. Četvrti paket pomoći bečkoj privredi počinje od 1. marta i prati postojeće mere na saveznom nivou. Ovoga puta u fokusu su preduzeća sa jednim zaposlenim, mala i srednja preduzeća i turizam.

Preduzeća sa jednim zaposlenim su u čitavoj Austriji posebno jako pogođena od posledica pandemije. Sa oko 60 odsto oni čine veći deo bečkih preduzeća i doprinose značajno visokom kvalitetu života u Beču. „Naših 65.000 preduzeća sa jednim zaposlenim su kičma naše privrede. Da li su to zanatlije, trgovci, kreativci ili lični treneri – svi oni su nam potrebni“, naglašava Hanke. Sa novom finansijskom podrškom preduzećima sa jednim zaposlenim, koja zbog korona virusa moraju da razviju nove poslovne oblasti ili preduzmu značajne promene u svom poslovanju, predviđena je pomoć od po 7.000 evra. Ukupno je za ovu oblast predviđeno 10 miliona evra pomoći. Ovaj program podrške koji je i vodeći projekat nove koalicione Vlade u oblasti privrede počinje 1. aprila 2021. godine.

Takođe u oblasti kreativne ekonomije predviđena je pomoć od jednog miliona evra za projekte kreativnih rešenja za grad, pre svega inicijative za urbanu zajednicu. Maksimalna suma po projektu iznosi 7.000 evra.

Kongresni turizam u Beču zabeležio je naročito veliki pad zbog pandemije. Beč i Austrija gube mesečno oko 100 miliona evra dodate vrednosti i prihoda od poreza. Zato je Grad Beč dodatno namenio četiri miliona evra za akviziciju velikih kongresa i kompanijskih manifestacija.

Pregled četvrtog paketa pomoći:
– Podsticaj poslovanja: 4 mil. evra, početak 1. mart
– Creatives for Vienna II: 1 mil. evra, početak 1. mart
– Preduzeća sa jednim zaposlenim: 10 mil. evra, početak 1. april
– Innovate4Vienna II: 4 mil. evra, početak 1. april
– Kongresni turizam: 4 mil. evra

(SB)

Pročitajte još

Popularno