Trećina bečkih preduzeća u vlasništvu građana poreklom iz Srbije

Beč je danas evropski grad sa najvećim brojem srpskih iseljenika. Oko 180.000 Srba živi u glavnom gradu Austrije, a u celoj zemlji više od 300.000.

Čak trećina bečkih preduzeća je u vlasništvu građana poreklom iz Srbije. U Beču studira oko 2.500 studenata iz Srbije.

Austrija je danas partner Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji, ali se čini da nisu iskorišćene sve mogućnosti za saradnju.

Interesantno je da Austrija ima deset puta veći BDP od Srbije. Kolokvijalno se kaže da je Austrija deseti deo Nemačke, a Srbija deseti deo Austrije.

Austrija je jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije i jedan od najvećih investitora u Srbiji.

Prvi put u 2018. godini trgovinska razmena iznosila je preko milijardu evra. Oko 400 austrijskih firmi trenutno posluje u Srbiji.

Suština je zalaganje za rast malih i srednjih preduzeća kao i porast ekonomske saradnje Austrije i Srbije.

Najznačajniju ulogu ima srpska dijaspora koja je važna, baš zbog budućeg povezivanja Austrije sa Srbijom.

Između dve zemlje, najviše se trguje metalnim sirovinama. Potencijal Srbije je u smanjivanju izvoza polufabrikovanih proizvoda i povećanju izvoza gotovih fabrikovanih proizvoda.

Tokom istorije odnosi dve zemlje su bili burni ali sada se interesi Srbije i Austrije preklapaju jer se Beč zalaže za proširenje EU i za osvajanje novog tržišta.

Značajna je bila uloga Srbije i u aktivnom učešću u rešavanju problema migrantske krize u Uniji.

Kada je reč o budućim ekonomskim odnosima Srbije i Austrije očekuje da dalje povećanje vrednosti trgovinske razmene i rast austrijskih investicija, prvenstveno u infrastrukturu, modernizaciju industrije, energetiku i obnovljive izvore energije.

Jednu od najznačajnijih uloga u tome imaju preduzeća koja su pretežno u vlasništvu ljudi koji su poreklom sa ovog prostora.

Interesantan statistički podatak je i onaj vezan za natalitet, pošto pokazuje da je 1971. godine u Beču rođeno 17.198 beba, a da je među njima bilo 15.673 Austrijanaca i „svega“ 1. 525 stranaca, a 2017. godine to je bilo potpuno drugačije. Naime, rođeno je 20. 804 beba, od kojih su 10.706 bile Austrijanci, a 10.098 mališana kojima su roditelji poreklom stranci, što pokazuje da je broj beba kojima roditelji nisu Austrijanci porastao od 1971. godine za čak 562 odsto.

(danas.rs)

Pročitajte još

Popularno