U Austriji 2080. biće 164 zaposlenih na 100 penzionera

Trenutno na 100 ljudi iznad 65 godina dođe 276 zaposlenih, a do 2080. će taj broj drastično da se promijeni i na 100 penzionera doći će 164 zaposlenih.

Demografski problemi, odnosno starenje stanovništva, donijeće u budućnosti velike probleme Austriji, posebno po penzioni sistem.

Za finansiranje penzija to će biti ogroman izazov.

Stanovništvo Austrije će do 2040. godine porasti sa aktuelnih 8,84 miliona na 9,43 miliona, a do 2080. na 9,93 miliona, i to isključivo zahvaljujući migraciji.

“Imigracija je odlučujuća”, ističe šef Statističkog zavoda Austrije Konrad Pesendorfer.

Zavod računa da će svake godine neto imigracija iznositi između 30.000 i 31.000 ljudi.

Što se nataliteta tiče, izjednačena je trenutno s mortalitetom, ali će uskoro preći u negativno, odnosno biće više mrtvih nego novorođenih.

“Drugi veliki trend je starenje”, rekao je Pesendorfer, ukazujući da će već 2040. godine broj osoba iznad 65 godina porasti za 50 odsto na 800.000, a udio u stanovništvo će se povećati sa aktuelnih 19 na 26 odsto, a do 2080. godine 29,3 odsto.

Broj osoba u radnom dobu, odnosno između 20 i 65 će 2040. godine opasti za 300.000 u odnosu na današnji broj, a potom će ostati konstantan, prognozira Zavod.

(Agencije)

Pročitajte još

Popularno