Ugrožena vrsta orhideje u nacionalnom parku u Beču

Orhideje se često dovode u vezu sa tropskim šumama i južnim zemljama. Međutim ta pretpostavka nije tačna, jer i u Evropi uspeva oko 250 poznatih vrsta orhideja. U Austriji raste nekoliko divljih vrsta.

U nacionalnom parku Dunav-Auen u Beču posebno se ističe Jadranska kozonoška. Ona pripada divljoj vrsti orhideje i nalazi se na listi zaštićenih vrsta. Njena staništa obuhvataju Beč, Burgenland i Donju Austriju, ali se ova ugrožena vrsta javlja i u istočnom delu Bečke šume.

Jadranska kozonoška raste samo na suvom zemljištu bogatom krečnjakom. U vreme cvetanja od maja do juna može da dostigne visinu od 70 centimetara sa do 40 cvetova svetlo-roze ili svetlo-zelene boje što je čini vrlo upadljivom.

„Jako nam je stalo do očuvanja raznolikosti životne sredine u nacionalnom parku, a pojava veoma ugrožene vrste orhideje Jadranske kozonoške samo pokazuje koliko je zaštita ovog područja značajna“, naglasila je direktorka nacionalnog parka Dunav-Auen Edit Klauzer.

Nacionalni park Dunav-Auen nudi odgvarajuće životne uslove i staništa za mnoge vrste. Livade, rubovi šuma i pre svega manje plodna staništa pružaju utočište za 23 različite vrste orhideja. Ugrožene vrste se čuvaju kroz zaštitu i razvoj njihovih staništa. „Priroda je ovde nesputana i može da se razvija bez uticaja čoveka u najvećoj mogućoj meri. Domaće orhideje su strogo zaštićene i ne smeju da se beru ili iskopavaju“, izjavio je Andreas Januskovec, direktor Šumarskog i poljoprivrednog preduzeća u Beču.

Pročitajte još

Popularno