Uspješna operativna saradnja Policije Srpske i Austrije

Operativna saradnja policija Austrije i Republike Srpske je uspješna, ocijenili su direktor Savezne uprave policije Austrije Mihael Takaš i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

Direktor Savezne uprave policije Austrije Mihael Takaš je u okviru svoje posjete Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, razgovarao sa direktorom Kostreševićem i o problematici vezanoj za migrantsku krizu i krijumčarenje ljudi.

Oni su se složili da su ilegalne migracije ozbiljan problem za svaku zemlju, te da je u tom smislu potrebno jačati zajedničke aktivnosti na polju sprečavanja migrantske krize, imajući u vidu da se u narednom periodu predviđa pojačan priliv migranata.

Direktor Savezne uprave policije Austrije je izrazio interesovanje za školovanje i stručno školovanje policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te je u okviru posjete MUP- u obišao Centar z obuku u Zalužanima i njegove sadržaje, među kojima su i Uprava za policijsko obrazovanje u okviru koje egzistira Policijska akademije i Srednja škola unutrašnjih poslova.

Pročitajte još

Popularno