Uspješna resertifikacija „Alumine“

U savremenim uslovima poslovanja kvalitet predstavlja ključni faktor unaprjeđenja procesa rada u jednoj organizaciji.

Tržišni način privređivanja, otvorenost međunarodnog tržišta i oštra konkurencija, nameću potrebu za primjenom savremenog koncepta kvaliteta. Kompanija “Alumina”, kao internacionalna fabrika, u potpunosti je posvećena  međunarodnim ISO standardima i procesima koji obezbjeđuju kvalitet kao ključni faktor konkurentnosti i uspjeh na tržištu.

Radislav Filipović, pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište u „Alumini“ kaže da „Alumina“ kao kompanija svjetskog ugleda mora da vodi računa o svim procesima koji se odvijaju, kako sa aspekta unutrašnjeg poslovanja, tako i sa aspekta zahtjeva tržišta, odnosno kupaca.

„Mi smo redovno u proteklom periodu imali audite od strane naših kupaca. Kad dođe sertifikaciona kuća da obavi eksternu provjeru prinuđeni smo da slijedimo sve instrukcije i sve procedure koje smo propisali i da ih unaprjeđujemo kako bi svi procesi bili bolji iz godine u godinu“, navodi Filipović.

Sistem kvaliteta u kompaniji „Alumina“ pod budnim je okom ne samo kupaca, nego i sertifikacionih kuća koje prate i kontrolišu procese u ovoj fabrici.

Igor Panin, direktor „Quality Austria Center“ za region Balkana navodi da je „Alumina“ njihov klijent od 2012. godine.

„“ Alumina“, odnosno tadašnji „Birač“ je imao standard ISO 9001 i mi smo praktično saradnju krenuli sa sertifikacijom osnovnog, bazičnog, sistemskog standarda koji govori o poslovanju organizacije. U to vrijeme smo dodali sertifikaciju za tadašnju Energoliniju, odnosno energanu i standarde ISO za proizvodnju energije. Kada je u pitanju ekologija i taj segment je pokriven“, navodi on.

Panin ističe da su se u međuvremenu pojavile nove verzije standarda, te da je 2015. godine izašla nova verzija 9001-2015, 14001-2015.

„Pamtim ono vrijeme, 2013. godine kada smo imali pregršt dokumenata, pisanih procedura, opširnih opisa. Sada je sve mnogo kalše. Kažu da je nešto lakše napraviti ispočetka, nego modifikovati, kompanija „Alumina“ je pokazala da i to uspješno radi, trudeći se prije svega da svojim zaposlenim olakša razumijevanje standarda menadžmenta sistema, 9001 i 14001. I tu se zaista vidi napredak iz godine u godinu“, naglašava Panin.

Savremeni koncept kvaliteta ističe kupca kao jedinog mjerodavnog za ocjenu kvaliteta. Samim tim uspjeh na tržištu obezbjeđuju samo oni koji proizvode prema zahtjevima kupaca. Takođe, veoma je bitna svijest ljudi, jer kvalitet predstavlja odgovornost svih zaposlenih.

Pananin dodaje da „Alumina“ ima ozbiljne kupce, inostrane kupce koji redovno dolaze u kontrole.

„Nama, „Qualti Austria Center“ sertifikacionoj kući, je cilj da zajedno sa „Aluminom“ dođemo do nekih dobrih ideja. Zajedno možemo da napravimo veliki iskorak naprijed. Kod „Alumine“ cijenim to što svake godine želi da napravi korak dalje, ne samo po pitanju profita ili prihoda, već i po pitanju grešaka koje se dešavaju u svakoj kompaniji. Smisao standarda jeste da se nauče neke lekcije, te da se greške ne ponavljaju“, kaže on.

S obzirom na situaciju s korona virusom, eksterni auditi su, kažu u menadžmentu „Alumine“, prilagođeni  aktuelnim prilikama. Posljednjom provjerom, odnosno resertifikacijom fabrike za standarde ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. potvrđeno je da je „Alumina“ u potpunosti primjenila ove standarde, što osigurava ispunjenje očekivanja i zahtjeva kupaca.

Filipović pojašnjava da u ovom periodu dok je bio određeni zastoj u smislu posjeta izazvanih pandemijom covid-a, nije bilo audita od strane kupaca.

„Održali smo nekoliko internih audita i nastojali da održimo naše procese na zavidnom nivou što je potvrdila i ova eksterna provjera. Ostvarili smo zadovoljavajući rezultat tokom te eksterne provjere uz par napomena za poboljšanje procesa. Sve drugo je bilo na zadovoljavajućem nivou“, kaže Filipović.

Pročitajte još

Popularno