Ustanovljen evropski atlas alergija

U okviru studije pod vođstvom Medicinskog univerziteta u Beču u saradnji sa Karolinska institutom iz Stokholma i Karl Landštajner univerzitetom za zdravstvene nauke iz Kremsa prvi put je sastavljen sveoubuhvatni evropski atlas alergija korišćenjem nove metode testiranja.

Prilikom testiranja 2.800 dece iz Severne, Zapadne, Centralne i Južne Evrope ustanovljene su jasne regionalne razlike u osetljivosti na alergene uslovljene klimom, načinom života i ishranom. Analiza je pokazala da u većini evropskih regiona dominira osetljivost na polen trava i mačke, dok alergije na grinje variraju u zavisnosti od regiona, a najmanje su rasprostranjene na severu Evrope. Preosetljivost na alergene kikirikija se javlja u ponekim regionima, dok u Južnoj i Centralnoj Evropi preovlađuje alergija na voće. Ose i drugi insekti kao izazivači alergija preovlađuju u Severnoj, Zapadnog i Centralnoj, ali ne i u Južnoj Evropi.

Nova metoda testiranja koju je razvio istraživački tim pokriva 176 molekula alergena i pokazala se superiornijom u odnosu na ranije dostupne dijagnostičke testove u pogledu obima i osetljivosti. Analize su obuhvatale uzorke krvi od 2.855 dece uzrasta između jedne i 16 godina. Time je omogućena analiza razvoja imunoglobulina E od ranog detinjstva do adolescencije. Imunoglobulin E su antitela čije prisustvo u krvi ukazuje na alergijsku senzibilizaciju.

Rezultati istraživanja čine osnovu za nove dijagnostičke i terapijske metode kao i nove preventivne strategije na evropskom nivou.

(Foto: Freestocks)

Pročitajte još

Popularno