Uticaji biljnih vrsta na novim područjima

Biološke invazije odnosno raseljavanje vrsta u nove regione pod uticajem ljudi masovno se povećalo poslednjih decenija. Bečki univerzitet kao deo međunarodnog istraživačkog tima ispitivao je u okviru dve studije koji faktori su presudni za preživljavanje biljaka u novom okruženju i da li takve biljke mogu imati i pozitivne uticaje u novom području?

Neke od uvedenih vrsta mogu imati izuzetno negativne efekte kroz potiskivanje domaćih vrsta, kao što je bio slučaj sa japanskom reinutrijom pokraj reka u Austriji ili ambrozijom koja je problematična zbog svog visoko alergenog polena.

Samo mali deo uvedenih vrsta uspeva da se nastani u novom području. Do sada nije bilo jasno da li se uvedene vrste koje su više srodne sa domaćim uspešnije prilagođavaju, a naučnici su odlučili da to ispitaju koristeći podatke o uvedenim vrstama iz južne Afrike. Iako se uglavnom uvoze egzotične vrste kao ukrasne biljke u baštama, kada je dalje širenje u pitanju srodne vrste imaju prednost u odnosu na nesrodne verovatno zato što se bolje prilagođavaju lokalnoj klimi i uslovima.

Što se tiče pozitivnog uticaja uvedenih biljaka jedan od primera je budleja koja je porekom iz istočne Azije, a cveta i u Austriji. Njene cvetove rado posećuju pčele i leptiri. „Do sada nije postojala šema koja predstavlja pod kojim uslovima strane biljke imaju pozitivan uticaj na domaće, ali je sada razvijena. Kao sledeći korak treba istražiti koliko često se takvi pozitivni efekti zaista javljaju“, objašnjava Franc Esl, jedan od autora studije.

(Dunav.at/Foto: © Franz Essl)

Pročitajte još

Popularno