Uvođenje prijemnog ispita na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču

Prije svega treba napomenuti da, kako biste uopšte mogli da započnete sam proces upisa, morate da ispunjavate osnovne uslove za upis na neke od fakulteta u Austriji,

Nakon dugotrajne rasprave o uvođenju prijemnog ispita za upis na Pravni fakultet Univerziteta u Beč i zalaganja zastupništva studenata pri ovom fakultetu da se isti i uvede, donesena je sljedeća odluka: od zimskog semestra 2019/2020 će po prvi put doći do ograničenja broja mjesta za upis na ovaj fakultet. Razlog uvođenja prijemnog ispita jeste jednoglasna odluka da je ovakva mjera neophodna kako bi fakultet zadržao kvalitet studija i ostao na zavidnom nivou, ako ne i bio poboljšan, jer preopterećenost fakulteta, službi i prostorija doprinose ugrožovanju njegovog kvaliteta ili čak smanjenju.

Prije svega treba napomenuti da, kako biste uopšte mogli da započnete sam proces upisa, morate da ispunjavate osnovne uslove za upis na neke od fakulteta u Austriji, kao što su četvorogodišnja srednja škola, upis istog fakulteta u BiH i poznavanje njemačkog jezika na C1 nivou (ili više), koji ne morate da posjedujete na dan polaganja prijemnog ispita ali do početka samog studija da (ukoliko budete primljeni). Nakon što te uslove ispunjavate slijedi vam trostepena procedura za upis na fakultet u koju su uključeni:

1) online samoprocjena (Online Self-Assessment, OSA).Ovo je prvi korak koji morate da uradite u periodu registracije. Samoprocjena ima svrhu da vam pomogne da još jednom preispitate da li ste se opredjelili za studij koji vam odgovara, kako sa personalne tako i sa poslovne strane. Za ovaj korak se ne morate ni na koji način pripremati jer niti će biti ocjenjivan niti utiče na rangiranje studenata, odnosno uspješno polaganje prijemnog ispita i sam prijem na fakultet. Nakon što završite samoprocjenu, dobićete jedan „OSA kod“ putem kojeg ćete onda registrovati vašu email adresu.

2) online registracija i zahtjev za upis studija. Nakon što ste završili prvi korak trebate za vrijeme perioda registracije na u:spacestranici da napravite svoj u:account, koji će vam u nastavku studija obavezno trebati. Nakon što se ulogujete na vaš profil i izaberite studij koji želite (u ovom slučaju pravo, odnosno njem. Rechtswissenschaften) trebaćete da upload-ujte sve neophodne dokumente (koji će vam biti navedeni) u pdf formatu. Nakon ovoga ćete trebati da unesite OSA kod koji ste prethodno dobili (ukoliko koristite istu e-mail adresu na koju vam je OSA kod i poslan, biće vam automatski unesen i povezan sa vašim u:account-om). Sljedeći korak je da kliknete na „platiti i poslati zahtjev“ (njem. „Bezahlen und Antrag stellen“) nakon čega ćete biti proslijeđeni na stranicu da uplatite 50 eura ili putem kreditne kartice, ili putem eps online transakcije (koja je samo sa austrijskim bankovnim računom moguća). Čim u u:spacebazi pod opcijom „moji zahtjevi“ (njem. „meine Studienanträge“)status vašeg zahtjeva za upis na studij bude zabilježen, automatski ste registrovani za pristupanje prijemnom ispitu (ovaj status neće u međuvremenu biti mijenjan). Putem istog e-maila ćete dobiti potvrdu o registraciji. Naravno ne zaboravite da provjeravajte i svoj spam inbox ukoliko vam e-mail tamo zaluta. Nakon nekoliko dana po završetku perioda registracije ćete biti informisati o tome da li će se prijemni ispit održati ili ne (što zavisi od toga da li će se više od 1.980 studenata pokušati upisati na fakultet prava);

3) pismeni prijemni ispit: najkasnije 14 dana prije samog termina ćete dobiti pozivnicu lično na vas imenovanu sa svim relevantnim informacijama o organizaciji samog ispita. Bez ove pozivnice je pristupanje ispitu nemoguće, tako da ne zaboravite da je ponesete! Planirajte da ovaj dan (4. juli 2019. godine) ostavite po mogućnosti slobodan od svih ostalih termina i dođete dan ranije ukoliko putujete samo radi njega, što univerzitet i predlaže, kako biste imali dovoljno vremena da se odmorite i svježi pristupite istom. Ispit će trajati ukupno dva sata nakon čega će vam onda biti objašnjeni koraci koji naknadno slijede. Poslije otprilike 14 dana po završetku ispita ćete biti obaviješteni o rezultatu istog, odnosno gdje se nalazite na rang listi.

4) Nakon uspješno položenog prijemnog ispita i ispunjenja svih osnovnih uslova za upis fakulteta u Austriji je sam čin upisa na fakultet sljedeći i posljednji korak do vašeg studentskog statusa na pravnom fakultetu na Univerzitetu Beč.

Još jednom pregled osnovnih informacija na jednom mjestu:
– broj raspoloživih mjesta: 1.980
– period (online) registracije: 1. mart – 15. maj 2019. godine
– troškovi prijemnog ispita: 50 eura (koje trebate uplatiti pri samoj registraciji na u:space putem kreditne kartice ili eps online transakcije, koja je moguća samo sa bankovnim računom u Austriji)
– prijemni ispit: 4. juli 2019. godine
– dodatnih termina za prijemni ispit nema
– jezik na kojem se ispit polaže: njemački
– rezultati prijemnog ispita će se objaviti putem rang liste do 5. septembra 2019. godine

Neophodna literatura za pripremanje za prijemni ispit će biti naknadno objavljena od strane univerziteta, o čemu ćemo vas mi naknadno obavijestiti.

Osnovne informacije o studiju prava:
– vrsta studija: diplomski studij
– trajanje: 8 semestara
– neophodni ECTS bodovi: 240
– zvanje po završetku: magistrica, odnosno magistar prava
– jezik na kojem se studij izvodi: njemački

Obavijest o uvođenju prijemnog ispita na njemačkom jeziku možete pronaći na linku ovdje.

(STUDIRAJeu)

Pročitajte još

Popularno