Veterina i komunikologija iz Beča među deset najboljih

Univerzitet u Beču (Uni Wien) je u disciplini komunikologija zauzeo sedmo, a Veterinarski univerzitet u disciplini veterinarskih nauka osmo mjesto, objavljeno je u aktuelnoj Šangajskoj listi najboljih smjerova.

Šangajska rang-lista najboljih disciplina vrjednovala je pojedine smjerove na 4.000 univerziteta i to prema naučnim dostignućima, objavama naučnih radova u relevantnim stručnim časopisima, broju citiranih radova, udjelu radova u međunarodnim koautorstvima te nagradama.

Među 50 najboljih našli su se i austrijski Montanuniversität Leoben u smjerovima metalurgija (20. mjesto) i rudarstvo (48. mjesto), zatim ponovo Univerzitet u Beču sa smjerom matematika na 33. mjestu, Medicinski univerzitet u Beču (MedUni Wien) u disciplini medicinska tehnika (34. mjesto) i Tehnički univerzitet (TU Wien) u austrijskoj prijestolnici u disciplini daljinskih istraživanja (37. mjesto).

Univerzitet u Beču nalazi se među 100 najboljih i u disciplinama ekologija, okeanografija, aerologija i političke nauke. TU Wien je dobro pozicioniran sa smjerovima hidrotehnike i metalurgije, dok je Univerzitet prirodnih resursa i primijenjenih nauka (BOKU) sa smjerom agronomije, Medicinski univerzitet u Beču u disciplini humane medicine, a Central European University (CEU) u političkim naukama.

Najbolja mjesta u poretku smjerova odnosno disciplina osvojili su, baš kao i na rang listama univerziteta, američki fakulteti. U 30 disciplina osvojili su prvo mjesto, a sam Harvard čak 15 puta. Kineski univerziteti su vodeći u 13 disciplina, prvenstveno inžinjerskim naukama.

Pročitajte još

Popularno