Zoran Stevanović: Nastaviti kontinuitet razvoja „Alumine“ (VIDEO)

Novi menadžment „Alumine“ nastaviće kontinuitet razvoja  dostignutog stepena proizvodnje, osvajati nove proizvode i nova tržišta, proširivati proizvodne kapacitete i boriti se za bolje pozicioniranje kompanije na evropskom i svjetskom tržištu, kaže Zoran Stevanović,  novi predsjednik Upravnog odbora privrednog društva „Alumina“.

U intervju za  jutjub kanal „Alumina info“, Stevanović je  rekao da promjenu  dijela uprave kompanije „Alumina“ neće osjetiti ni tržište ni kupci, jer je prioritet da se očuvaju i popravljaju poslovne pozicije fabrike na svjetskom tržištu.

Stevanović se zahvalio prethodnom predsjedniku Upravnog odbora kompanije „Alumina“  Milu Matiću na dosadašnjem uspješnom vođenju kompanije, ističući da je Matić u vrlo teškim uslovima, u kojima su „šibali razni vjetrovi“, održao kontinuitet proizvodnje i borio se za pozicioniranje kompanije na svjetskom tržištu.

Ističući da je sljedeći prioritet menadžmenta zalaganje za bolji standard i položaj radnika, za povećanje plata, Stevanović je naglasio da neće biti otpuštanja radnika, neće biti ukidanje regresa, neće biti smanjenja plata, neće biti viška zaposlenih, jer će za svakoga biti posla, čime je demantovao glasine da će novo rukovdstvo raditi suprotno od ovoga svega što je nabrojano.

„Bitno je i to da moramo voditi računa i o našim dobavljačima, jer su oni važan dio funkcionisanja kompanije u smislu da sve neophodne sirovine ‘Alumina’ dobije na vrijeme i u traženom kvalitetu kako bi naši proizvodi bili što konkurentiji na evropskom i svjetskom tržištu“, rekao je Stevanović.

Stevanović je istakao da kompanija „Alumina“ ide u daljem pravcu proširivanja tržišta, a to može samo osvajanjem novih proizvoda, novih tehnologija i proširenjem proizvodnih kapaciteta proizvoda koji su našli svoje mjesto na tržištu i naglasio da će već polovinom ove godine biti uduplani kapaciteti proizvodnje precipitiranih hidrata.

„Taj projekat, koji radi Služba razvoja,  je u toku pa očekujemo nove proizvode, novo širenje lepeze proizvoda koji nisu metalurška glinica od koje nemamo neki ozbiljan profit koji bi nam dozvolio dalja širenja i ulaganja“, rekao je Stevanović.

Novi predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ naglasio je da kompanija ima ozbiljan potencijal, prije svega, u ljudima u radnicima, kadrovima, u menadžmentu, jer je to najvažniji resur koji ima ova fabrika, pa ga treba dalje razvijati čime će, svakako, bolje i lakše  zadržati i poboljšati tržišnu poziciju.

Govoreći o stečaju u Fabrici glinice „Birač“ koji traje već 10 godina, Stevanović je rekao da je upravo zbog toga otežana svakodnevna pozicija „Alumine“ sve dok se ne zatvori stečajni postupak.

„Tek nakon zatvaranja stečaja moći će da se ponudi dokapitalizacija ili neki drugi način za dolazak u vlasnički udio nekoga od strateških kupaca“, rekao je Stevanović i dodao da bi se bez toga teško mogao uhvatiti korak sa svijetom, odnosno sačuvati dostignuti stepen prisustva na evropskom i svjetskom tržištu.

On je naglasio da je ovoj kompaniji potreban strani partner u nekom vlasničkom udjelu koji je već pozicioniran na evropskom i svjetskom tržištu i koji bi dao svoj doprinos da se pozicija „Alumine“ proširuje a proizvodni kapaciteti rastu u smjeru onih proizvoda koji će donositi veći profit, a samim tim i bolju budućnost za Fabriku, radnike i sve one koji su direktno  ili indirektno naslonjeni na njen rad.

Stevanović je rekao da bi veći standard i veće zarade trebalo da prati i angažovanje svakog pojedinca na svom radnom mjestu, jer bez angažovanja svakoga zaposlenog, odnosno i onoga u proizvodnji i onoga koji održava fabrički krug i svih drugih, donosilo boljitak, jer bez odgovarajućeg rada nema ni standarda ni većih zarada.

„U proteklih 10 godina menadžment Fabrike nije imao dovoljnog legitimiteta da snažnije anagažuje zaposlene jer mu u nekim prilikama sam status stečaja Fabrike glinice ‘Birač’ nekako nije davao legitimitet rukovodiocima da se više posvete i radnoj disciplini i samom odnosu prema radu“, rekao je Stevanović.

Naglašavajući da će se raditi u tom pravcu i da će to dati sjajan rezultat, Stevanović je rekao da je neophodno da menadžment „Alumine“ istovremeno mora da prati tržišna kretanja, ostvarivanje plana proizvodnje, proširivanje lepeze proizvoda i optimalni iznos  primanja zaposlenih u kolektivu.

Novi Upravni odbor „Alumine“ ima pet članova. Pored predsjednika Zorana Stevanovića, novi član Upravnog odbora je i Gordan Vuković, direktor sektora Investicije u „Alumini“, dok članstvo u Upravnom odboru kompanije nastavljaju Mile Matić, Radislav Filipović i Zoran Obrenović.

(A.M.)

Pročitajte još

Popularno