Detalji novog zakona o useljavanju u Njemačku: Poznavanje jezika važan uslov, za starije od 45 godina 2 mogućnosti

U središtu novog zakona o useljavanju stručne radne snage u Njemačku su stručnjaci, odnosno kvalifikovani radnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, izjavio je u intervjuu za Dojče vele državni sekretar u MUP-u Njemačke Štefan Majer i dodao da se ubuduće više neće primjenjivati pravilo po kojem prednost pri zapošljavanju imaju državljani Njemačke ili neke druge zemlje EU.

– Takođe se ukida i lista takozvanih deficitarnih zanimanja tako da će se sve grupe zaposlenih tretirati na isti način – istakao je Majer.

Prema njegovim riječima, prema novom zakonu, svako ko je u svojoj domovini stekao kvalifikaciju koja je ravnopravna – po standardima koji za tu vrstu kvalifikacije važe u Njemačkoj – može pod olakšanim okolnostima da se useli u Njemačku, kako bi radio ili tražio prikladan posao.

Majer navodi da je važno dobro poznavanje njemačkog jezika: u nekim oblastima je dovoljno znati osnove jezika, za zapošljavanje je potreban nivo B1, a za mjesto u obrazovanju B2.

– Nama je važno da se uslovi za dolazak u Njemačku provjere prije planiranog dolaska. To će se obavljati preko diplomatskih predstavništava – rekao je on.

Državni sekretar u MUP Njemačke je naveo da treba napomenuti da postoji i mogućnost dokvalifikacije u Njemačkoj.

– Znači – ako neki stepen kvalifikacije nije dovoljan za izdavanje dozvole za useljavanje radi zapošljavanja, onda se tom kandidatu može omogućiti da potrebnu dodatnu kvalifikaciju stekne i u Njemačkoj – pojasnio je Majer.

On je naglasio da pravilo o zapošljavanju građana Zapadnog Balkana nema veze s novim zakonom o useljavanju stručne radne snage.

– Pravilo o zapošljavanju građana Zapadnog Balkana sadrži i mogućnost zapošljavanja i polukvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika – rekao je Majer.

Dodaje da je to dovelo do toga da za nekvalifikovane radnike obrada podataka traje vrlo dugo.

– Ne bih rekao da će u svim predstavništvima doći do gužvi i zastoja – jer se novi zakon ciljano obraća samo kvalifikovanim radnicima – istakao je on.

Na pitanje koje pravilo će imati prednost, s obzirom da pravilo o zapošljavanju građana Zapadnog Balkana ističe krajem 2020, državni sekretar u MUP Njemačke kaže da pravilo o Zapadnom Balkanu nije ni sa čim povezano sa novim zakonom.

– Još nije odlučeno da li će ovo pravilo biti produženo – rekao je Majer i dodao: – Narednih mjeseci ćemo, i to ne samo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, intenzivno da se bavimo pitanjem da li produžiti ili ne.

On je naveo da ko ispunjava uslove za useljavanje po oba pravila može da izabere ono koje je za njega povoljnije.

– Ako neko ne ispunjava zahtjeve za useljavanje po novom zakonu onda za tu osobu još uvijek postoji mogućnost useljavanja u Njemačku na osnovu pravila o Zapadnom Balkanu – istakao je Majer.

On je napomenuo da je kroz mjeru o zapošljavanju građana Zapadnog Balkana u Njemačku došao velik broj polukvalifikovanih i nekvalifikovanih i najvećim dijelom starijih radnika, što budi bojazni da bi Njemačka mogla biti suočena sa dodatnim opterećenjima povezanim sa penzijom ovih radnika.

– Po novom zakonu, stariji od 45 godina će još u svojoj domovini morati da dokažu da su dovoljno uplaćivali u penzijsko osiguranje, što je jedna mogućnost; druga je da na novom radnom mjestu u Njemačkoj zarađuju najmanje 3.600 evra bruto – rekao je Majer.

Što se tiče dovođenja porodice, on navodi da se ništa nije promijenilo.

– Moraju biti ispunjeni uslovi koji važe i danas, a to su: dovoljno veliki prostor za stanovanje i mogućnost materijalnog izdržavanja porodice – zaključio je Majer.

Na upit Dojče velea, iz Ministarstva unutrašnjih poslova je objašnjeno da će za vrijeme preklapanja dva pravila, za stručnjake biti bolje da svoj proces useljavanja obave putem novog zakona – jer on nudi veću pravnu sigurnost.

Prednost pravila o Zapadnom Balkanu je – da nije potrebno priznanje diploma nego je za useljavanje dovoljan radni ugovor poslodavca u Njemačkoj.

(Srpskainfo)

Pročitajte još

Popularno