Digitalna bolnica u Beču

Trenutno najveći građevinski poduhvat u Austriji – digitalna bolnica „Krankenhaus Nord“ u Beču koja treba da bude otvorena na leto 2019. godine imaće digitalna rešenja koja će pružati zdravstvenu negu po meri pacijenta.

U novoizgrađenoj bolnici sve inovacije vezane za digitalizaciju biće sakupljene u jedan celokupan koncept, što je čini jednom od najmodernijih bolnica u Evropi.

Koncept digitalne bolnice obuhvata arhitekturu, procese, medicinu i tehniku. Sve ove oblasti podržava visoko modernizovana elektronska obrada podataka (EOP). Ukupno je umreženo oko 3.000 medicinskih aparata, od mobilnih ultrazvuk-mašina do kompjuterske tomografije. Bolnica raspolaže sa ukupno 900 WLAN-odašiljača koji svim zaposlenima i pacijentima omogućavaju bežični internet. Više od 24 IKT-priključaka služe razmeni podataka sa oko 2.500 krajnjih aparata kao što su kompjuteri, štampači, monitori i radne stanice za pravljenje nalaza.

Svakom pacijentu na raspolaganju stoji pokretni ekran sa internetom, radio, TV i igrice. Medicinska tehnika je povezana sa EOP-sistemom tako da lekarima svi nalazi odmah stoje na raspolaganju uz što manje korišćenje papira. Tu je i video menadžment u operacionim salama kao i elektronski arhiv pacijenata. Takođe u okviru bolnice postojaće transportni sistem bez vozača koji će odeljenja snabdevati vešom, hranom i lekovima.  Oko 40 robotizovanih vozila kojima će se upravljati putem bežičnog interneta izvodiće dnevno oko 500 vožnji.

Još jedna specifičnost biće visoko-modernizovani pneumatski transport (kroz cevi). Ranije su se pneumatskim transportom slali snimci rentgena ili izveštaji, danas se ta vrsta transporta „cevima“ pre svega koristi za hitno potrebne lekove i laboratorijske uzorke. Dosad su uzorci ručno raspakivani i pripremani za analizu.

Novi sistem podrazumeva da se to obavlja potpuno automatski: već na odeljenju se na uzet uzorak stavlja etiketa koju automat u laboratoriji može da pročita, uzorak se pneumatskim transportom šalje u laboratoriju, preuzima i analizira. Računa se da će ubuduće za jedan sat moći da se preuzmu i obrade 100 pošiljki sa oko 400 uzoraka.

Pročitajte još

Popularno