Filipović: Strateškim planom jačamo saradnju s dijasporom

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović izjavio je Srni da je Strateški plan za saradnju sa dijasporom, koji je usvojila Vlada, rezultat dugogodišnje dobre saradnje i komunikacije između institucija Srpske i realnih potreba srpske zajednice u rasejanju.

Filipović je istakao da Predstavništvo u Austriji kontinuirano radi na unapređenju institucionalne i privredne saradnje između Srpske i Austrije, a pod tim se podrazumijeva i stalna komunikacija sa predstavnicima srpske dijaspore, udruženjima i klubovima, ali i uspješnim privrednicima.

– Zbog toga je veoma važno usvajanje Strateškog plana za saradnju sa dijasporom, jer ćemo na taj način naše aktivnosti dodatno konkretizovati, te ćemo imati jasan institucionalni okvir našeg djelovanja – rekao je Filipović.

On je dodao da je srpska dijaspora u Austriji mnogobrojna i prisutna je u Austriji decenijama.

Prema njegovim riječima, istraživanja pokazuju da se srpska zajednica veoma uspješno integriše u smislu pristupa obrazovanju i visoko kvalifikovanim poslovima.

– Naš narod je poznat kao vrijedan, marljiv, mnogi od njih su samostalno razvili veoma uspješne poslove i kompanije. Takođe, brojni su primjeri koji pokazuju da građani srpskog porijekla obavljaju veoma važne poslove u različitim sferama, od biznisa i medicine, do važnih funkcija u institucijama kulture i slično – naveo je Filipović.

Zbog svega toga, tvrdi Filipović, zajednički cilj je da se to ogromno iskustvo iskoristi za jačanje veza i podršku razvoju Republike Srpske.

Filipović je naglasio da je u tom kontekst veoma značajno je i očuvanje srpskog identiteta i tradicije, što je jasno navedeno i u Strateškom planu, a na čemu, takođe, Predstavništvo aktivno radi prethodnih godina u saradnji sa srpskim udruženjima i klubovima u Austriji.

– Kada govorimo o očuvanju našeg identiteta i tradicije, jasno je da je uloga dijaspore u toj sferi ključna, odnosno da taj zadatak možemo uspješno da realizujemo kroz zajedničko djelovanje sa našim institucijama – rekao je Filipović.

On je podsjetio da Predstavništvo u saradnji sa institucijama Republike Srpske već realizuje projekat “Njegujmo srpski jezik”, čiji je glavni cilj očuvanje srpskog jezika, tradicije i kulture.

Filipović je napomenuo da je za provođenje Strateškog plana uloga Predstavništva veoma značajna, te da će njihove aktivnosti sada biti intenzivirane.

Saradnja sa dijasporom, dodao je Filipović, podrazumijeva zajednički rad na jačanju privrednih veza, očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, te zaštiti prava i interesa srpske zajednice u rasejanju.

– Interes Republike Srpske je da pripadnici srpske zajednice u inostranstvu uživaju sva individualna i kolektivna prava koja su garantovana međunarodnim konvencijama i ugovorima – naglasio je Filipović.

On je naveo i da je važan segment unapređenje prava srpske dijaspore koja se tiču upotrebe srpskog jezika i pisma, njegovanja kulture, istorije i kulture sjećanja, očuvanja i zaštite srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa, informisanja na srpskom jeziku, adekvatnog predstavljanja i organizovanja.

– Dakle, jačanje privredne saradnje ostaje prioritet, ali i institucionalno povezivanje, te naročito očuvanje našeg kulturnog i nacionalnog identiteta – poručio je Filipović.

Filipović je istakao da je značajno što većina uspješnih privrednika srpskog porijekla i dalje intenzivno održava veze sa Republikom Srpskom.

On je dodao da mnogi nastoje da uspješne poslove i dobru praksu prenesu u Republiku Srpsku, a važna je i njihova podrška u smislu promocije Republike Srpske kao poželjnog prostora za nove investicije i ulaganje.

– Kada govorimo o privrednom razvoju, dijaspora ima ogroman potencijal. Upravo zbog toga jedan od najznačajnijih ciljeva je ekonomska saradnja i povezivanje, kako bi se podstakao privredni razvoj i razmjena. Naš fokus će ostati na investicijama iz dijaspore, ali i na prenosu znanja i vještina u funkciji privrednog razvoja – poručio je Filipović.

On je dodao da su privredni odnosi između Republike Srpske i Austrije na zadovoljavajućem nivou, te da se vrijednost proizvoda koje kompanije iz Republike Srpske godišnje plasiraju na austrijsko tržište mjeri stotinama miliona KM, dok obim robne razmjene raste iz godine u godinu, kao i pokrivenost izvoza uvozom.

– Smatramo da još ima prostora za napredak u pogledu obima robne razmjene i unapređenja saradnje sa partnerima u Austriji, a zbog specifičnosti odnosa i geografske blizine Austrije postoje mogućnosti za dodatno jačanje veza i u oblastima turizma, sporta, kulturne razmjene i slično. Sve su to oblasti u kojima naša dijaspora ima veoma značajnu ulogu – naveo je Filipović.

(Srna)

Pročitajte još

Popularno