Međunarodno Posmatranje Izbora u Srbiji: EU i Austrija Aktivno Uključeni

Danas, 17. decembra se u Srbiji odvijaju parlamentarni i pokrajinski izbori, kao i izbori za odbornike u 65 lokalnih samouprava među kojima je i Beograd.  Međunarodni posmatrači će aktivno pratiti ovaj ključni demokratski proces.

Misija posmatranja sprovedi se od strane Evropskog parlamenta, Parlamenta Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i Savjeta Evrope, a ima za cilj pružiti nepristrasan uvid u regularnost izbornog procesa.

Iz Austrije, parlamentarci su takođe poslali svoje posmatrače koji prate dešavanja širom Srbije.

Reinhold Lopatka, član Nacionalnog savjeta Austrije koji koordinira posmatračku komisiju, istakao je to da je Srbija kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji od 2012. godine, naglašavajući da su slobodni i fer izbori i demokratski procesi od suštinskog značaja za evropske vrijednosti.

Lopatka je naglasio važnost transparentnosti i nepristrasnosti u izbornom procesu kao ključnih elemenata koji doprinose jačanju demokratije i izgradnji povjerenja između Srbije i EU, ali i da fokus nije samo na samom izbornom danu, već i na periodu koji ga prethodi i onom koji slijedi, kako bi se obezbijedila potpuna slika političke klime u zemlji.

Cilj ove međunarodne misije je provjeriti da li su izbori slobodni, fer i transparentni, te da li glasači imaju pravo da slobodno izraze svoju volju, naglašavajući značaj anonimnosti u ovom procesu. Posmatrači obilaze različite dijelove Srbije, posmatrajući proces glasanja i provjeravajući da li su glasački listići ispravni.

Jedan od ključnih elemenata međunarodnog posmatranja jeste analiza političke klime. Posmatrači imaju zadatak sagledati opštu atmosferu u zemlji tokom izbornog perioda, prateći političke debate, javne rasprave i odnose među političkim subjektima. Ovo doprinosi sveobuhvatnijem razumijevanju političkog konteksta u kojem se izbori odvijaju.

Nakon posmatranja, posmatrači će sastaviti izvještaj koji će sadržavati analizu izbornog sistema, samog procesa, kao i utiske o političkoj klimi, ali i preporuke za eventualna unapređenja u budućim izborima. Izvještaj bi trebalo da igra ulogu u jačanju demokratskih institucija i izgradnji povjerenja javnosti u izborni proces.

 

(Mirna Milanović)

Pročitajte još

Popularno