Od insomnije pati 8 posto Austrijanaca

Istraživački tim Medicinskog univerziteta u Beču ispitao je učestalost pojave nesanice među stanovništvom Austrije. Hronična nesanica je široko zastupljena i često krivac za sveukupno loše fizičko i psihičko zdravlje pojedinca.

Prema rezultatima analize, 7,8 posto Austrijanaca između 18 i 67 godina starosti pati od hronične insomnije. Do rezultata se došlo online anketom na uzorku od 1.004 osobe, od kojih je 50,4 posto ženskog spola, koristeći zlatni standard ICSD-3 za dijagnostiku poremećaja spavanja u laboratorijima i istraživačkim ustanovama u svijetu, piše EurocommPR.

Samo svaki drugi Austrijanac ili Austrijanka su potražili profesionalnu pomoć, što se smatra nedovoljnim, te će biti potrebno podići svijest stanovništva o ovoj problematici.

Svakodnevno funkcionisanje sa hroničnom nesanicom je skoro nemoguće. Prema široj definiciji simptomi ovog pojave klasificirani su kao poremećaj spavanja kod 8,9 posto ispitanika, dok je kod 7,8 % ispitanika utvrđena hronična nesanica. Samo 26 posto ispitanika sa simptomima hronične nesanice  i 53 posto sa hroničnom insomnijom je navelo da su potražili stručnu pomoć za svoj problem.

Osobe koje rješenje svog problema potraže na Medicinskom univerzitetu u Beču, dobijaju podršku u vidu interdisciplinarne ekspertize u neurološkom laboratoriju za spavanje kao i ambulanti za spavanje, u uskoj saradnji sa odjelom neuropsihologije.

Pročitajte još

Popularno