Podrška izvozno orijentisanim kompanijama iz Republike Srpske

U okviru aktivnosti koje se realizuju radi prevazilaženja izazova koje je prouzrokovala pandemija virusa korona, Predstavništvo Republike Srpske u Austriji realizuje projekat podrške privrednim subjektima iz Republike Srpske.

Cilj projekta je da se intenzivira saradnja i pruži podrška domaćim izvozno orijentisanim kompanijama pri povezivanju sa ključnim sektorima i kompanijama u Republici Austriji.

Predstavništvo aktivno radi na komunikaciji prema austrijskim poslovnim subjektima, a ponude za saradnju sa kompanijama iz Republike Srpske upućene su na oko 150 adresa potencijalnih poslovnih partnera u Austriji.

“Predstavništvo radi na komunikaciji prema austrijskom tržištu, zavisno od sektora i na osnovu baze podataka koju imamo, te dosadašnje dobre saradnje sa partnerima u Austriji. Trenutno nam je fokus metalski i drvoprerađivački sektor. Već smo dobili odgovore od nekoliko velikih austrijskih kompanija koje su izrazile interesovanje za saradnju sa firmama iz Republike Srpske”, rekao je Mladen Filipović, šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji.

Takođe, u okviru mjera podrške privredi Republike Srpske, Predstavništvo Republike Srpske u Austriji poziva kompanije iz Republike Srpske da se registruju u Biznis registar Predstavništva, koji predstavlja bazu podataka za komunikaciju i povezivanje sa ključnim sektorima u Austriji.

Biznis registar je prije svega namijenjen kompanijama koje su izvozno orijentisane, te privrednim subjektima koji sarađuju ili planiraju da započnu saradnju sa potencijanim partnerima u Republici Austriji, a uputnik za registraciju svi zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Predstavništva.

“Osnovni cilj je da pomognemo domaćim privrednicima da, uz već postojeću saradnju, pridobiju nove partnere u Republici Austriji. Takođe, u zavisnosti od potreba kompanija, Predstavništvo će organizovati konsultacije, sastanke i seminare za zainteresovane privrednike i potencijalne partnere u Austriji”, dodao je Filipović.

Pored navedenog, ukoliko se ukaže potreba da neke od kompanija direktno u Austriji predstave svoje proizvode ili usluge, postoji mogućnost da se predstavljanje realizuje u okviru izložbeno-prodajnog salona u Lincu koji je uz podršku Vlade Republike Srpske otvoren u maju 2019. godine.

(N.S/ Dunav.at)

Pročitajte još

Popularno