Preduzeća sa jednim zaposlenim – kičma bečke privrede

Pre tačno 370 dana Grad Beč je podrškom za „rad od kuće“ pokrenuo prve mere pomoći. Od tada je realizovano 50 mera i isplaćeno više od 500 miliona evra za zapošljavanje, ekonomiju, zdravstvo, socijalna pitanja i kulturu.

Novi paket pomoći za 2021. godinu je već u toku, od aprila slede isplate pomoći preko Privredne agencije Beča i Fonda „waff“. Fokus novih mera pomoći su preduzeća sa jednim zaposlenim i digitalizacija.

U Beču ima oko 65 preduzeća sa jednim zaposlenim. Specijalno za ova preduzeća Grad Beč je razvio poseban vid pomoći. U budžetu za subvencije Privredne agencije Beča izdvojeno je 10 miliona evra. Tako preduzeća koja zbog koronavirusa moraju da razvijaju nove poslovne delatnosti ili na svom poslovnom modelu moraju da sprovedu izmene, mogu da dobiju do 7 evra pomoći.

„I to nije sve. Takođe sledi podrška inovativnim preduzećima – 70 miliona evra“, kaže gradonačelnik Beča Mihael
Ludvig.

Takođe, Fond „waff“ nudi podršku za preduzeća sa jednim zaposlenim. Finansira se školovanje i usavršavanje za jačanje preduzetničkih sposobnosti do 2 evra i 80% troškova kursa. Konkretno radi se o školovanju u oblastima komercijale i ekonomije preduzeća (npr. knjigovodstvo, kontrola, zaštita podataka, poresko pravo, prihodi i rashodi, poslovna organizacija), u digitalnoj oblasti (optimizacija nastupa na društvenim mrežama, ECDL, Excel, fotošop, digitalna komunikacija) kao i u oblasti govornih kompetencija (kursevi engleskog i nemačkog jezika, poslovni engleski jezik ili ekonomski nemački jezik). „Iz Fonda „waff“ smo obezbedili 1,5 milion evra za program usavršavanja za preduzeća sa jednim zaposlenim“, objašnjava član gradskog veća za finansije Peter Hanke.

Digitalizacija

Dodatna podrška predviđena je i za inicijativu „Wien Online“ (Beč onlajn). Sa oko 15 miliona evra Grad Beč je pomogao digitalizaciju bečkih preduzeća, a njihovo online-predstavljanje sa 10 evra po preduzeću. Kao rezultat, tokom samo jednog meseca zahtev je podnelo 2.399 preduzeća. Sada je predviđena nova podrška u visini od 3 miliona evra. Pomoć preduzećima iznosiće i do 20 evra za sprovođenje novih digitalnih prodajnih koncepata i pronalaženja novih tržišta.

Od 1 aprila 2021:

-Podrška preduzećima sa jednim zaposlenim – 7 evra po projektu, 10 mio. evra (Privredna
agencija)
-Innovate4Vienna – 150 evra po projektu, 4 mio. evra (Privredna agencija)
-Waff-program za usavršavanje za preduzeća sa jednim zaposlenim – 2 evra za jačanje
preduzetničkih sposobnosti – ukupno 1,5 mio. evra

Od 1. maja:

-Wien Online Next – 20 evra po projektu, 3 mio. evra (Privredna agencija)

(Foto: Gradsko jezgro Beča © Cvijeta Radović)

Pročitajte još

Popularno