Austrija na čelu EU: Migracije, granice i Zapadni Balkan u fokusu 

Iz Beča poručuju da će fokus u približavanju Zapadnog Balkana biti na konkretnom napretku u pristupnom procesu na osnovu jasnih kriterijuma.

Austrija od 1. jula preuzima od Bugarske šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom, čiji će prioriteti biti borba protiv – ilegalne migracije, zaštita spoljne granice EU, digitalizacija i približavanje Zapadnog Balkana, saopšteno je u Beču.

Austrijska vlada predstavila je u Briselu svoj program predsjedavanja pod motom “Evropa koja štiti” u kojem približavanje Zapadnog Balkana, odnosno jugoistočne Evrope, pojam koji radije koristi Beč, zauzima važno mjesto, piše Tanjug.

Iz Beča poručuju da će fokus u približavanju Zapadnog Balkana biti na konkretnom napretku u pristupnom procesu na osnovu jasnih kriterijuma.

Na listi prioriteta na prvom mjestu se nalaze bezbjednost i borba protiv ilegalne migracije, odnosno zaštite spoljne granice EU.

Na drugom mjestu je obezbjeđenje blagostanja i konkurentnost kroz digitalizaciju, a na trećoj poziciji je stavka “stabilnost u susjedstvu”, koja se tiče približavanja Zapadnog Balkana EU.

Austrija želi da ojača i princip supsidijarnosti, odnosno da fokus EU bude na velikim pitanjima u koja iziskuju zajednička rješenja, a povlačenje od malih pitanja u kojima članice, odnosno regione mogu donositi efektnije odluke.

U Savjetu za spoljne poslove Austrija će se fokusirati na zaključenje pregovora o Bregzitu, kao i intenziviranje pregovora o višegodišnjem finansijskom okviru poslije 2020. godine, odnosno o budžetu EU.

Dalji fokus biće na više supsidijarnosti, te će se Beč zalagati i za veću mogućnost uticaja građana.

U ovom tijelu jedna od glavnih tema biće i proširenje EU na Zapadni Balkan sa fokusom na konkretni napredak u pristupnom procesu na osnovu jasnih kriterijuma i individualnog razvoja.

Pored toga Austrija će raditi i na mogućem zaključenju institucionalnog okvirnog sporazuma EU i Švajcarske.

Fokus će biti stavljen na jačanje efektivnog multilateralizma.

Austrija, kako najavljuje, želi da EU bude pouzdan partner zbog čega je važno istočno partnerstvo, dijalog sa Rusijom, transatlantski dijalog, odnosi sa Azijom i podrška državama Afrike.

Ističe se i da je stabilizacija jugoistočne Evrope veoma bitna za EU, prenosi Tanjug.

Što se migracije tiče, podvlači se saradnja sa zemljama porekla i tranzita, borba protiv krijumčara i trgovaca ljudi, te i izgradnja kapaciteta za zaštitu pogođenih regiona.

U zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici Austrija želi fokusiranje na sajber bezbjednost i savladavanje hibridnih prijetnji.

U Savjetu za privredu i finansije posebna pažnja biće posvećena mjerama za oporezivanje digitalne privrede, modernizaciji sistema poreza na dodatu vrijednost, te i na bankarskoj uniji kroz mjere za smanjenje rizika i smanjenje loših kredita.

U savjetu za pravosuđe i unutrašnje poslove Austrija, između ostalog, planira da učini snažnijim Fronteks, te i kontrolu i zatvaranje ilegalnih migrantskih ruta, te i poboljšanje šengenskog informativnog sistema, pa i razmatranje izmjene šengenskog graničnog kodeksa.

Isto tako teži da podstakne reformu zajedničkog evropskog sistema za azil i jačanje zajedničke politike vraćanja odbijenih tražilaca azila.

Takođe veliku pažnju Austrija želi da posveti borbi protiv radikalizacije i organizovanog kriminala.

U svemu tome zvaničan Beč smatra važnim partnerstvo i dijalog sa državama susedstva, posebno Zapadnog Balkana.

U savjetu za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača među prioritetima su uslovi rada u novom modelu rada koji nastaje digitalizacijom.

Kada je riječ o konkurentnosti, u nadležnom Savjetu EU, planirano je produbljivanja zajedničkog tržišta i smanjenje birokratskih prepreka, te poboljšanje okvira za digitalne usluge i digitalizacija preduzeća.

Pročitajte još

Popularno