Grad Beč zatvara 150 penzionerskih klubova

Kako bi spriječio dalje širenje virusa CoViD-19 Beč od 13. marta 2020. zatvara 150 klubova za okupljanje penzionera.

“Seniori su grupa koju najviše pogađa koronavirus. Da bi se zaštitili ovaj korak je nezaobilazan”, rekao je Peter Hacker, član gradske vlade, Resor za socijalna pitanja, zdravstvo, i sport.

Mjera zatvaranja klubova će biti na snazi sve do Uskrsa, a pod nju ne spadaju dnevni centri bečkog socijalnog fonda, koji za sada ostaju otvoreni. Dnevni centri nude široku paletu usluga za njegu i brigu o starim licima i svojom podrškom značajno doprinose rasterećenju rodbine starih lica i njihovih njegovatelja.

Grad Beč će za vrijeme zatvaranja penzionerskih klubova pojačati podršku putem telefonske linije. Klubovi za penzionere su institucije sa 70 godina tradicije, a njima od 2001. godine upravlja “Nadzorni odbor bečkih penzionerskih domova” (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) zajedno sa nadležnim općinskim upravama. Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser čini 30 kuća sa 4.100 uposlenih koji se brinu o 8.900 stanovnika i posjetilaca.

Pročitajte još

Popularno