Kompanija “Alumina” ugovorila nabavku sirovina potrebnih za rad fabrike u 2021. godini

Pomoćnik direktora za nabavku sirovina, energenata i logistiku u Komercijalnom sektoru „Alumine“ Igor Tadić, kaže da su krajem prošle i početkom ove godine potpisani godišnji ugovori sa svim strateškim partnerima, te ugovorene količine neophodne za potpuno ispunjenje plana proizvodnje i precizirana dinamika dopreme sirovina.

Tadić navodi da je jedan od preduslova za ispunjenje planiranih proizvodnih kapaciteta, pored proizvodnje i tržišta kao primarnog zadatka, svakako i to da se u što povoljnijim uslovima obezbijedi snabdijevanje fabrike glavnim sirovinama.

-Da bi imali pouzdanu dopremu potrebnih sirovina, opredjeljenje i primarni zadatak menadžmenta bio je da se obezbijedi što širi lanac snabdijevanja uključujući što više dobavljača kako bi na taj način bila smanjena pojedinačna zavisnost, vodeći pri tome računa da se, gdje god je to moguće, najprije iskoriste domaći resursi – objašnjava Tadić. Ističući da trenutno, uz određene modifikacije u proizvodnom procesu, ali i stalno istraživanje tržišta, „Alumina“ dugoročno gledano ima dobru podlogu za sigurno i ekonomično snabdijevanje osnovnim sirovinama i energentima, Tadić navodi da stanje zaliha sirovina na stokovima u fabrici uliva dodatnu dozu sigurnosti.

-U 2021. godini u planu je nabavka 724 tona rude boksita od tradicionalnih dobavljača iz Milića, Srebrenice, Jajca, Posušja, Širokog Brijega i Nikšića – kazuje Tadić, navodeći da je sa svim dobavljačima boksita definisan plan i mjesečna dinamika dopreme rude shodno
potrebama proizvodnog kapaciteta fabrike, te preciziran kvalitet isporučenih količina boksita.

„Alumina“ je, dodaje Tadić, ugovorila i 22,5 miliona standardnih kubnih metara prirodnog gasa od generalnog distributera ruskog gasa za Republiku Srpsku, kompanije „Gas-Res“ iz Banja Luke, precizirajući da se ove količine odnose za gasnu 2021 godinu, koja traje od 1. januara do 1. oktobra. Prema potpisanom ugovoru sa RMU „Banovići“ iz Banovića, „Alumina“ će nabaviti oko 200 tona uglja, čime će osigurati potrebne količine za rad svojih energetskih postrojenja.

-Sa dugogodišnjim poslovnim saradnicima iz Mađarske i Rumunije ugovorena je isporuka oko 50 tona stoprocentne lužine u toku ove godine – kaže Tadić, napominjući da je sa dva dobavljača, „Ingramom“ iz Srebrenika i „Carmeusem“ iz Doboja, dogovoreno snabdijevanje fabrike krečom. Očekivana količina koju će zvornička fabrika potrošiti ove godine, prema Tadićevim riječima, je oko 24 tona.

Tadić navodi da „Jugokaolin“ iz Beograda i „Keso Gradnja“ iz Zvornika, prema potpisanom ugovoru, u 2021 godini fabrici treba da isporuče oko 22 tona kvarcnog pijeska.

On kaže da su sa prerađivačima drveta iz Republike Srpske sklopljeni ugovori za isporuku 90 komada paleta, a finaliziraju se i pregovori za isporuku 185 komada „džambo vreća“.

-Veoma je važno da imamo stabilno snabdijevanje svim sirovinama u proizvodnom procesu kako bi se realizovali planovi i poslovni ciljevi koje kompanija „Alumina“ ima u 2021 godini – zaključuje Tadić.

(Služba za odnose sa javnošću Alumine)

Pročitajte još

Popularno